Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Petar Petrović glasao

Petar Petrović

Jedinstvena Srbijausvojen

Nije prisustvovao