Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragan D. Marković glasao

Dragan D. Marković

Jedinstvena Srbija


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao