Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nevena Stojanović glasala

Nevena Stojanović

Jedinstvena Srbija