Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vojislav Vujić glasao

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbijausvojen

za


usvojen

za