Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Čedomir Protić glasao

Čedomir Protić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

usvojen

uzdražan