Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Slobodan Jeremić glasao

Slobodan Jeremić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Nijedan akt nije pronađen.