Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Slobodan Veličković glasao

Slobodan Veličković

Partija ujedinjenih penzionera Srbijeusvojen

za


usvojen

za