Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Konstantin Arsenović glasao

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije