Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Konstantin Arsenović

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Govori

Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 133 od ukupno prisutna 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik mr dr Blagoje Bradić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni i tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je podneo Narodnoj skupštini 21. decembra 2015. godine.
Reč ima narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Nije povreda Poslovnika.
Pošto sam i ja spisku prijavljenih za raspravu po pitanju smene ministra odbrane i s obzirom da imam osećaj da više bilo koje moje učešće u ovoj daljoj raspravi gubi smisao. Imao sam nameru, naprotiv da sugerišem i apelujem na tolerantnost, na razumevanje, na poštovanje ljudske vrednosti. Međutim, sve ovo što bih sada rekao mislim da nema smisla i zbog toga i ja i moj kolega Momo Čolaković ćemo odustati od diskusije i u tom smislu se pridružujemo koalicionim partnerima. Hvala vam.
Vreme.
Reč ima narodni poslanik Jelisaveta Veljković.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Blagoje Bradić.
Vreme, gospodine Bradiću.
Hvala.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stav 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi posle 18,00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.
Reč ima narodna poslanica Ivana Stojiljković.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Dejan Nikolić, pa Neđo Jovanović.
Hvala, poštovana predsedavajuća.
Poštovani narodni poslanici, ja smatram da pitanje koje ću postaviti ima opšte društveni značaj zbog toga sam se odlučio da ga uputim predsedniku Republike, predsedniku Vlade Srbije, podrazumevajući se da će se u odgovoru uključiti i Ministarstvo odbrane.
Naime, predsednik Saveza organizacije rezervnih vojnih starešina Republike Srbije, obratio mi se pitanjem, pisanim putem, navodeći da je Savez pred gašenjem zbog nerešenog pitanja finansiranja i nejasne uloge u sistemu odbrane.
Pored ostalog, u dopisu se navodi da je ova organizacija osnovana 1919. godine na godišnjicu proboja Solunskog fronta, kako taj datum nikada ne bi bio zaboravljen.
Tu slavnu pobedu izvojevala je srpska vojska koja je tada 80% činili rezervni oficiri, rezervni podoficiri i rezervisti.
Prvi predsednik bio je vojvoda Stepa Stepanović, koji je i osnova artikulišući potrebu za postojanjem šire populacije koja razume obavezu, raspolaže znanjima i veštinama potrebe za odbranu zemlje.
Donacijom jednog Beograđanina, organizacija je dobila plac na kojem je donatorstvom upravljalo njegovo veličanstvo Kralj Aleksandar, lično, napravljena je zgrada koja je potom nacionalizovana, poslednjih decenija se koristi kao Dom vojske u Beogradu.
Smatra da je opstanak organizacije čiji potencijal predstavljaju pozitivne društvene vrednosti, pre svega, patriotizam, kao i znanja i iskustva njenih članova, u poslovima odbrane zemlje, predstavlja jedno od važnijih pitanja koja direktno utiču na odbrane mogućnosti naše zemlje, a čija stogodišnjica, može bitno doprineti, kako opštem ugledu zemlje, tako i skidanju nepravedne anateme genocida gde smo kao narod izloženi.
Organizacionim promenama iz 2008. godine Savez je iz nadležnosti Ministarstva odbrane preveden u nevladin sektor, a statusno izjednačen sa svim drugim nevladinim organizacijama, bez obzira na oblast delovanja i način finansiranja.
Godišnje finansijske potrebe ovog Saveza su oko pet miliona dinara i tim sredstvima se obezbeđivao do tada, odnosno iz budžeta Republike Srbije, sve do 2013. godine.
Iz protivrečnosti pozicije Saveza koji se, sa jedne strane zbog društvene funkcije, koju ima, oglašen je organizacijom od posebnog značaja za odbranu zemlje i odgovarajućom odlukom Vlade Republike Srbije, dok je sa druge, lišena mogućnosti da država finansira njegovu egzistenciju, a time i pomenutu društvenu ulogu, nedvosmisleno proizilazi da nema jasne vizije, ali ni volje da se iznađe odgovor na pitanje da li je ovaj Savez kao oblik organizovanja društva za odbranu zemlje potreban državi ili je to stvar njegovih članova, da li spomenutu funkciju u oblasti odbrambenih priprema, uopšte može realizovati neka nevladina organizacija, pa bio to i ovaj Savez i kakve bi posledice mogle biti, imati, finansiranje takve funkcije, lišeno državnih nacionalnih interesa.
Iskustva iz okruženja ukazuju da ovom pitanju sve države daju izuzetan značaj i našli su odgovarajuće rešenje za njegovo funkcionisanje.
Otuda je moje pitanje veoma jednostavno, dva pitanja, u vezi navedenog problema, da li smatrate da Savez rezervnih vojnih starešina ima značajno mesto i ulogu u kreiranju odbrambene sposobnosti naše zemlje i da treba da postoji.
Drugo, ako je vaš stav po prethodnom pozitivan, da li smatrate da Savez treba da bude usmeravan i finansiran od strane države ili su to pitanja u isključivoj nadležnosti njegovih članova.
Na naziv iznad člana 15. i član 15. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.
Izvolite.
Reč ima ministar Stefanović.
Izvolite.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić. izvolite.
Hvala vam, Babiću. Ja nisam mogao da repliciram, kao predsedavajući.
Gospodine Janko, da li želite repliku? Ne znam na šta. Ne. Hvala.
Nemojte, ja sam prećutao, gospodine Veselinoviću, sve ono. Pogotovo mislim da nije imalo mesta uvlačiti sada stranke, ali dobro. Ćutao sam i dozvolio sam vam da kažete do kraja.
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.
Izvolite. Da li želite reč? (Ne)
Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović.
Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Stefana Miladinović.
Izvolite, Stefana.
Hvala.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Goran Ćirić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Jovan Marković i Dragan Šutanovac.
Reč ima narodni poslanik Dragan Šutanovac. Izvolite.
Reč ima ministar Nebojša Stefanović.