Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Konstantin Arsenović

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Govori

Hvala.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
Na član 2. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Aida Ćorović, Jovana Jovanović i Jovan Marković.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević.
Hvala.
Reč ima ministar Sertić.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
Reč ima narodni poslanik Zoran Antić.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Tomić.
Reč ima narodni poslanik Ljubiša Stojmirović.
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić.
Reč ima narodni poslanik Milan Novaković.
Reč ima narodni poslanik Vučeta Tošković. 
Na naziv glave II i član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević. Izvolite.
Hvala.
Reč ima ministar Željko Sertić. Izvolite.
Hvala.
Na naziv iznad člana i član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Marjanović, Aida Ćorović, Jovan Jovanović i Jovan Marković.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
Reč ima ministar Sertić.
Reč ima narodni poslanik Goran Ćirić. Izvolite.