BORISAV KOVAČEVIĆ

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Rodjen 1943. godine. Živi u Zemunu, Beograd.

Po zanimanju je diplomirani filolog. Penzioner.

Potpredsednik Partije ujedinjenih penzionera.

Poslanik u Skupštini Republike Srbije postaje 30.07.2012. godine, kada je bio član Delegacije u Parlamentarnoj dimenziji Centralno-evropske inicijative. Mandat mu je potvrđen i nakon izbora 2014. i 2016. godine.
Poslednji put ažurirano: 24.08.2017, 13:15

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.11.2019.

Hvala vam, gospodine Milićeviću.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.11.2019.

Evo, i ovo pokazuje šta smo mi dozvolili kako Skupština da nam radi. Mi imamo non-stop situaciju da se poslanici dok drugi govore i rade, ili neko govori od poslanika ili predsedavajući govori, da se dovikujemo preko sale celi i to je nama normalno. A predsedavajući je tu po Poslovniku između ostalog i da bude odgovoran za red u sali.

Drugo, poslovnički mi smo dužni da slušamo čoveka koji govori. Ali, to nije ono zbog čega sam se ja javio. Ne želim ovako da diskutujem, to nije moj običaj, vi tako sa drugima. Javite se lepo, pa govorite.

Molim vas, nije član, ja se nisam javio po Poslovniku.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.11.2019.

Molim vas, ovo danas je moralo izbiti.

Podsetiću vas, ako ne verujete ili niste obratili pažnju ali mi smo obraćali pažnju na to, na nekoliko poslednjih sednica se nama dešavalo, ne znam da li je prošla ili pretprošla ili koja je, da je cela popodnevna diskusija vođena, po spisku su se ljudi javljali, i niko, bukvalno niko, nije dotakao temu o kojoj se razgovaralo i sve je to predsedavajući tolerisao. Iz tog razloga, baš me briga da li je Arsić ili Šarović ili kako se ko zove, principijelno, ja pozdravljam ovo što je učinio predsedavajući u liku Arsića, a to je da je pokušao prema Poslovniku konačno da se dovedemo u red i da svaki predsedavajući treba da prekine u diskusiji, odnosno opomene bilo koga od poslanika koji nije u temi.

Molim vas, mi gubimo, ja vam to tvrdim, ako me naterate, to ću i da uradim, statistički, uzeću stenograme pa ću proveriti to, mi gubimo sate u toku dana na potpuno, na stvari koje nemaju baš nikakve veze sa dnevnim redom. Pretvorite to u novac koliko košta radni dan Skupštine pa saberite to na nivou godine dana pa ćete videti koliko potrošimo novca uzalud i bez potrebe. Ja sam se i onomad javio, neću sad to da ponavljam, upravo zbog toga što slušamo nekoliko dana iste stvari itd. i na to ne reagujemo i bio sam dočekan na nož.

Ljudi, moramo jednom, ja sam predsednici, samo jednom prilikom sam bio u kabinetu pre jedno mesec-dva dana, nije mogla predsednica naše poslaničke grupe da bude pa sam bio ja i pre nego što je počeo sastanak sam joj rekao i predložio da bi trebalo da na jednoj zatvorenoj sednici kao Skupština razgovaramo o tome kako radimo i o tome kakav nam je odnos prema Poslovniku u smislu poštovanja istog. Evo, predlažem i sad i mislim da bi dobro bilo. Ne bismo imali ovakve, ja ne znam kako ste vi to doživeli, ali za mene je ovo danas neprijatna situacija. Takva ne bi trebalo da bude atmosfera i da se tako prepucavamo i jedan drugog dočekujemo na sednici Skupštine. Nije dostojno našeg ni mesta, ni onoga što smo preuzeli kao izabrani ljudi od građana.

To sam hteo da kažem, da ovo iskoristimo sada kao najjači mogući podsetnik na to da treba da se okrenemo Poslovniku, odnosno radu do kraja prema Poslovniku, jer nismo ga poštovali, pre svega, postala je navika predsedavajućih da puštaju da se govori mnogo duže nego što Poslovnik propisuje, da se govori o svim mogućim temama, samo ne o dnevnom redu itd. Nemojte da to radimo, nije u redu. Hvala.

Dvanaesto vanredno zasedanje , 27.06.2019.

Hvala, gospođo predsednice.

Ja bih o jednoj stvari koja ovde nije pominjana do sada. Počeo bih sa time da je prethodna Vlada i ova Vlada pogotovo prepoznala prvi put potrebu da u svom sastavu ima makar na nivou samo ministra bez portfelja potrebu da posebno vodi računa o regionalnom razvoju. Na to mesto je došao gospodin Krkobabić, koji je u okviru ukupne problematike regionalnog razvoja pokrenuo posebno pitanje razvoja sela i uopšte ruralnih krajeva naše zemlje.

Ono što je bitno, Vlada je, prateći to što ministar radi, pokrenula neke stvari, a posebno je gospodin ministar zadužen za ta pitanja prvi put, čini mi se, ne znam ranije da jeste bilo, uključio najkompetentnije naučne krugove u pitanje razvoja sela, dakle Akademiju nauka kroz njen Odbor za selo.

Stvari su se razvijale možda ne onoliko koliko se moglo očekivati, ali mislim u dovoljno dobroj meri da je predsednik države, gospodin Vučić, kao što ste svedoci, pre nekoliko dana kada je formiran Nacionalni savet za razvoj sela, u svojoj izjavi jasno ukupnoj javnosti stavio do znanja da država punim kapacitetom stoji iza programa razvoja sela. Mislim da je to nešto što nedovoljno ističemo kao jednu od probitačnih stvari u radu i programu ove Vlade. Mislim da je razvoj sela jedno od kardinalnih strateških državnih pitanja.

Koliko se Vlada u ovom trenutku opredelila, recimo, za ono što ja mislim da je zrelo za to, dve stvari, a to je da se priđe pravljenju strategije razvoja sela i ruralnog dela i druga stvar …

Dvanaesto vanredno zasedanje , 27.06.2019.

Nažalost, tu nisu ni ministar za unutrašnje poslove, ni za odbranu, a tiče se toga, gospođo premijerko onda evo obraćam se u ovom slučaju vama i naravno Vladi.

Radi se o sledećem, međunarodna situacija i bezbednosna situacija naša u kojoj se nalazi Srbija nameću potrebu za inoviranjem, odnosno donošenjem nove strategije nacionalne bezbednosti.

Mi smo u Odboru za odbranu i unutrašnje poslove, još u oktobru prošle godine, obavešteni da je Komisija, koja je formirana da napravi predlog, završila posao. Iznenađuje me da do sada nije išlo dalje, bar mi ne znamo ništa o tome, pa pitam Vladu – kada ćemo pristupiti definitivno donošenju te strategije i predviđa li se, u okviru donošenja strategije, razmatranje i dogradnja strukturno-organizacione strane ukupnog sistema bezbednosti koja je, mislim, jako važna i potrebna, obzirom na potpuno izmenjene bezbednosne okolnosti i međunarodne odnose u odnosu na nekih pre 10 godina kada je važeća doneta?

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 24.04.2018.

Gospodine predsedavajući, koleginice i kolege poslanici, postavljam pitanje, hajde, može se reći, svima nama, ali pre svega predsednici Skupštine – kada ćemo konačno pristupiti izmenama Poslovnika, jer ovaj Poslovnik, postojeći, je pokazao do sada sve svoje slabosti? Neke se samo mogu nabrojati, a može se nabrajati sat vremena. On dozvoljava da neidentifikovane ličnosti i osobe sede u ovoj sali kada otvaramo sednicu. On dozvoljava mnoge vidove opstrukcije rada Skupštine na sednicama.

Navešću samo jedan primer da mi u zadnjih godinu dana, mislim, baš eklatantnije to je izraženo, kod utvrđivanja dnevnog reda gubimo jedan radni dan. Izračunajmo koliko košta jedan radni dan Skupštine, pa ćemo videti, kada saberemo za godinu dana, koliko na taj način uzmemo para od građana.

Mnoge druge stvari postoje i ne bih nabrajao, niti ulazio u to da sada načinjemo raspravu o tome, ali mislim da postoje svi razlozi da se po hitnom postupku pristupi izmenama i dopunama ili izradi novog Poslovnika o radu ove Skupštine. Hvala lepo.

Imovinska karta

(Beograd, 13.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 103267.00 RSD 03.06.2016 -
- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republika Mesečno 65189.00 RSD 01.06.1991 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 108000.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.