Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Borisav Kovačević glasao

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Nijedan akt nije pronađen.