MOMO ČOLAKOVIĆ

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Rođen 1940. godine u Ponikvici-Nikšić, a 1945. godine se sa porodicom doselio u Vrbas.

Po zanimanju je ekonomista. Radio je u fabrici nameštaja u Vrbasu. Najveći deo radnog veka proveo je u sindikatu, kao opštinski, pokrajinski, savezni sindikalni funkcioner.

Na mesto predsednika Saveza samostalnih sindikata Jugoslavije izabran je 1990. godine Radni vek završio je 2004. u Vojvođanskoj banci. Član Komunističke partije i Saveza komunista Jugoslavije od 1957. do 1990. godine. Posle raspada SKJ nije pristupao nijednoj partiji do 2005. godine kada je postao član PUPS-a.

Bio je aktivni sportista i sportski radnik. Hobi mu je sport, a veliki je ljubitelj pozorišta i knjige.

Jedno vreme bio je predsednik Fudbalskog saveza Vojvodine i potpredsednik FS Srbije.

U penziju odlazi 2004. godine, a potom toga stranački se aktivirao u Partiji ujedinjenih penzionera Srbije. Od 2008. je narodni poslanik i predsednik poslaničke grupe PUPS-a u Skupštini Srbije. Po treći put je izabran za narodnog poslanika na izborima od 16. marta 2014. godine. Šef je delegacije Skupštine Mediterana.

Potpredsednik je PUPS-a i član Predsedništva stranke.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016.godine, ponovo je izabran za narodnog poslanika.

Oženjen je i ima dvoje dece i četvoro unučadi.
Poslednji put ažurirano: 24.08.2017, 13:16

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Šesnaesto vanredno zasedanje , 13.09.2019.

Poštovani potpredsedniče, poštovani ministre sa saradnicima, pre svega bih želeo da zahvalim ministru Šarčeviću na odgovoru koji sam dobio u vezi sa amandmanom koji sam podneo vrlo efikasno i brzo i o tome sam obavestio pokretače inicijative za promenu ovog člana zakona.

U vezi sa amandmanom želim samo da naglasim da je to bilo planirano da se pokuša pomoći udruženjima građana, posebno udruženjima korisnika penzija u vezi sa korišćenjem prostora, da ne plaćaju dažbine.

U vezi sa tim prihvatam obrazloženje koje je dato, i u vezi sa tim naša poslanička grupa će podržati ovaj zakon i druge zakone koji su na dnevnom redu ove sednice. Hvala lepo.

Petnaesto vanredno zasedanje , 26.07.2019.

Poštovani potpredsedniče, poštovani ministre Đorđeviću, poštovana gospođo Damjanović, uvaženi narodni poslanici, ja ću vrlo kratko da obrazložim svoj amandman koji sam podneo u vezi sa Predlogom ovog zakona, a pre toga da kažem da je uvaženi poslanik i zamenik predsednika poslaničke grupe PUPS, gospodin Kovačević, vrlo precizno i jasno izrazio stav i ukazao na određene stvari u vezi sa Predlogom zakona i izrazio uverenje da će naša poslanička grupa dati podršku predlogu ovog zakona.

U tom smislu, i ja izražavam taj stav, ali ono što sam hteo da kažem, to je da sam pokušao da pronađem mesta za rešavanje problema jednog broja građana, koji nije veliki, kako je to u amandmanu, u obrazloženju amandmana rečeno, ljudi koji su ceo svoj radni vek radili i uplaćivali deo svog novca, kako je to u ranijem periodu bio slučaj za rešavanje svojih stambenih potreba.

U tom smislu mislim da bi jako dobro bilo, kao što smo to rešavali, problem kredita u švajcarcima, kao što to rešavamo i ovim zakonom uspešno i dobro, da i za te građane nađemo neko rešenje.

Ja sam svestan toga da baš ta populacija o kojoj ja govorim nije striktno vezana za predlog ovog zakona, ali isto tako mogu da kažem da su oni dali veliki doprinos, pošto su oni starija generacija mojih godina, da su dali veliki doprinos u izgradnji ove naše države.

U tom smislu mislim da treba da damo određenu inicijativu i to je moj povod za amandman, da se sagleda u okviru Vlade i odgovarajućeg ministarstva kako i na koji način zadovoljiti i obezbediti da pod stare dane nađu svoj spokoj i mir.

Pored toga, ponavljam, naša poslanička grupa će dati podršku ovom zakonu. Hvala.

Dvadeset četvrta posebna sednica , 19.06.2019.

Poštovani potpredsedniče, poštovani predsedniče saveta sa saradnicima, vrlo ću kratko da kažem da reklamiram član 103, gospodine potpredsedniče. Partija ujedinjenih penzionera Srbije nema svog zastupnika i nema svog advokata. Vi ste time povredili i Poslovnik i povredili nas u poslaničkog grupi PUPS.

Gospodin Mirčić nije naš advokat, ali je veoma u pravu. Vi ste danas nekoliko puta prekršili Poslovnik i sami govoreći 23 minuta. Vi ste danas povredili Poslovnik dajući da govore ljudi duplo nego što Poslovnik predviđa za repliku, a niste dozvolili uvaženoj poslanici Banjac da dva minuta kaže nešto što je veoma značajno i važno za našu populaciju.

Vrlo je precizno i jasno rečeno, vi ste bili prisutni kada je bio u Narodnoj skupštini MMF, na moje zalaganje da se ovo što je Fiskalni savet predložio uzme u razmatranje i ima u vidu stanje u kojem se nalaze korisnici penzija, posebno milion i sto hiljada. Na toj sednici ste bili prisutni, MMF je to prihvatio, i u dogovoru sa Vladom Republike Srbije i posebno ministrom Sinišom Mali priprema predlog u vezi sa tim. Tu sad više nema dileme kako i na koji način dalje regulisati materijalni i društveni status korisnika penzija. On će biti zakonom regulisan tako da se pripremi švajcarska formula, koja je bila prisutna, to nije ništa novo, sve do unazad nekoliko godina.

Molim vas, vi morate da poštujete 1.715.184 korisnika penzija, morate da poštujete legitimnog predstavnika tih korisnika penzija, a to je Savez penzionera Srbije, koji je uputio podršku Fiskalnom savetu za zalaganja koja treba da regulišu ovo pitanje, a to je inflacija i to je BDP ili prosečna zarada.

(Predsedavajući: Hvala.)

Molim vas, pa koliko ste vi govorili kad ste ovde izlagali?

(Predsedavajući: Hvala. Ne znam šta vi želite sada?)

Predlažem da se Skupština izjasni u danu za glasanje o povredi Poslovnika koju ste vi učinili.

Imovinska karta

(Beograd, 06.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95505.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Penzioner Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republika Mesečno 70920.00 RSD 01.01.2004 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95505.00 RSD 03.06.2016 -