MOMO ČOLAKOVIĆ

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Rođen 1940. godine u Ponikvici-Nikšić, a 1945. godine se sa porodicom doselio u Vrbas.

Po zanimanju je ekonomista. Radio je u fabrici nameštaja u Vrbasu. Najveći deo radnog veka proveo je u sindikatu, kao opštinski, pokrajinski, savezni sindikalni funkcioner.

Na mesto predsednika Saveza samostalnih sindikata Jugoslavije izabran je 1990. godine Radni vek završio je 2004. u Vojvođanskoj banci. Član Komunističke partije i Saveza komunista Jugoslavije od 1957. do 1990. godine. Posle raspada SKJ nije pristupao nijednoj partiji do 2005. godine kada je postao član PUPS-a.

Bio je aktivni sportista i sportski radnik. Hobi mu je sport, a veliki je ljubitelj pozorišta i knjige.

Jedno vreme bio je predsednik Fudbalskog saveza Vojvodine i potpredsednik FS Srbije.

U penziju odlazi 2004. godine, a potom toga stranački se aktivirao u Partiji ujedinjenih penzionera Srbije. Od 2008. je narodni poslanik i predsednik poslaničke grupe PUPS-a u Skupštini Srbije. Po treći put je izabran za narodnog poslanika na izborima od 16. marta 2014. godine. Šef je delegacije Skupštine Mediterana.

Potpredsednik je PUPS-a i član Predsedništva stranke.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016.godine, ponovo je izabran za narodnog poslanika.

Oženjen je i ima dvoje dece i četvoro unučadi.

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Dvadeset četvrta posebna sednica , 19.06.2019.

Poštovani potpredsedniče, poštovani predsedniče saveta sa saradnicima, vrlo ću kratko da kažem da reklamiram član 103, gospodine potpredsedniče. Partija ujedinjenih penzionera Srbije nema svog zastupnika i nema svog advokata. Vi ste time povredili i Poslovnik i povredili nas u poslaničkog grupi PUPS.

Gospodin Mirčić nije naš advokat, ali je veoma u pravu. Vi ste danas nekoliko puta prekršili Poslovnik i sami govoreći 23 minuta. Vi ste danas povredili Poslovnik dajući da govore ljudi duplo nego što Poslovnik predviđa za repliku, a niste dozvolili uvaženoj poslanici Banjac da dva minuta kaže nešto što je veoma značajno i važno za našu populaciju.

Vrlo je precizno i jasno rečeno, vi ste bili prisutni kada je bio u Narodnoj skupštini MMF, na moje zalaganje da se ovo što je Fiskalni savet predložio uzme u razmatranje i ima u vidu stanje u kojem se nalaze korisnici penzija, posebno milion i sto hiljada. Na toj sednici ste bili prisutni, MMF je to prihvatio, i u dogovoru sa Vladom Republike Srbije i posebno ministrom Sinišom Mali priprema predlog u vezi sa tim. Tu sad više nema dileme kako i na koji način dalje regulisati materijalni i društveni status korisnika penzija. On će biti zakonom regulisan tako da se pripremi švajcarska formula, koja je bila prisutna, to nije ništa novo, sve do unazad nekoliko godina.

Molim vas, vi morate da poštujete 1.715.184 korisnika penzija, morate da poštujete legitimnog predstavnika tih korisnika penzija, a to je Savez penzionera Srbije, koji je uputio podršku Fiskalnom savetu za zalaganja koja treba da regulišu ovo pitanje, a to je inflacija i to je BDP ili prosečna zarada.

(Predsedavajući: Hvala.)

Molim vas, pa koliko ste vi govorili kad ste ovde izlagali?

(Predsedavajući: Hvala. Ne znam šta vi želite sada?)

Predlažem da se Skupština izjasni u danu za glasanje o povredi Poslovnika koju ste vi učinili.

Dvadeset četvrta posebna sednica , 18.06.2019.

Poštovani potpredsedniče Milićeviću, poštovani predsedniče DRI, gospodine Pejoviću sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, ja bih zamolio, gospodine potpredsedniče, da potpredsednik Skupštine dozvoli da govorim.

Veoma je značajno što danas Narodna skupština posle više godina razmatra Izveštaj DRI. To je nezavisna institucija koja od svih ostalih nezavisnih institucija u našoj državi, po mojoj proceni, najbolje funkcioniše, ima najbolju saradnju sa Narodnom skupštinom Republike Srbije i sa njenim odborima.

Državna revizorska institucija je ostvarila, kako smo mi to i na Odboru konstatovali, veliki uticaj na korisnike, i to se može konstatovati da je stanje mnogo bolje nego što je bilo ranije, kako u ponašanju i odnosu subjekata korisnika prema DRI, prema trošenju javnih sredstava, ali isto tako, na osnovu ušteda koje su iznete u Izveštaju DRI.

O tome je govorila uvažena predsednica Odbora za finansije Aleksandra Tomić. Ja nemam posebnog razloga da šire o tome govorim.

Uvaženi predsedniče DRI, vaša institucija u svom izveštaju, u vašem izlaganju danas ustanovila je i utvrdila mnoge nepravilnosti, nedostatke, slabosti, neke nezakonitosti i jedan deo zloupotreba. Na to je ukazala, moram reći, i Evropska komisija, a i posebno, nema gospođe Filipovski, GOPAK naš koji funkcioniše u okviru Narodne skupštine.

Izražavam svoje veliko zadovoljstvo, pošto sam pratio redovne sve izveštaje DRI i ovaj sada, učestvovao na svim sednicama Odbora za finansije, što možemo konstatovati da je stanje mnogo bolje, povoljnije nego što je bilo, i to uticajem DRI. Isto tako, izražavam zadovoljstvo odnosom DRI prema korisnicima. U toj saradnji su te slabosti otklonjene, dogovorom, uvažavanjem, poštovanjem itd.

Sve ovo daje osnovu za to da mi danas na sednici Narodne skupštine konstatujemo potrebu, pre svega, lično mislim da treba prihvatiti Izveštaj DRI i što je posebno važno, prihvatiti zaključak i inicijative Odbora za finansije.

Takođe, mislim da treba da istaknemo tu potrebu donošenja jednog broja zakona i izrade većeg broja zakona, pravilnika i uredbi.

Usvajanjem Izveštaja DRI, kao i zaključka Odbora za finansije, Narodna skupština preuzima veliku odgovornost. Molio bih da to imamo u vidu. Pre svega, na realizaciji tog zaključka i tih inicijativa koje smo dali na Odboru, zajedno sa Odborom za poljoprivredu, zajedno sa DRI. Ta odgovornost se ogleda u tome da, kako bih ja rekao, zadužimo Vladu i obavežemo Vladu, ja tu računam i ministarstva, pre svega se odnosi prema Vladi, da u najkraćem mogućem vremenu preduzme odgovarajuće korake, pre svega na pripremi izmena i dopuna više zakona, čak lično mislim i Zakona o DRI, kao inicijativu i DRI i naše Narodne skupštine, da donese više, to smo konstatovali i na sednicama, više uredbi i pravilnika.

Pre svega, mislim da je jako dobro i bitno da ministarstva, odnosno Vlada u celini, uvede veću kontrolu prema korisnicima i institucijama. Tu su velike slabosti i nedostaci. U tom pogledu preuzima odgovornost i da o tome, kao poslednji zaključak, redovno obaveštava Narodnu skupštinu u vezi sa tim.

Na kraju, moram da izrazim pohvale prema DRI za taj rad i odnos koji je pokazala i isto tako, posebno, Odbor za finansije, koji je radio u poslednjem periodu više dana.

Zbog činjenica koje je gospodin Pejović izneo u parlamentu u vezi sa izveštajem, zbog izlaganja Aleksandre Tomiće, predsednice Odbora, naša poslanička grupa PUPS će dati glas za ovaj izveštaj i posebno za zaključak koji je Odbor za finansije predložio Narodnoj skupštini. Zahvaljujem.

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.05.2019.

Poštovani potpredsedniče, predsedništvo, poštovana ministarko sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, ja ću veoma kratko da kažem da je naša uvažena poslanica Vera Paunović saopštila vrlo precizno i jasno stavove poslaničke grupe Partije ujedinjenih penzionera Srbije u vezi sa predlogom zakona koji su na dnevnom redu današnje sednice. U najkraćem ću da dopunim sa nekim konkretnim razlozima zbog kojih smo zauzeli ovakve stavove.

Takođe, moram da izrazim zadovoljstvo i inspiraciju koju sam juče dobio od uvažene poslanice Nataše Vacić, koja je govorila o ovim zakonima na način koji je prilagođen svim kategorijama našeg stanovništva, a posebno je naglasila neke elemente vezano za starije žitelje naše zemlje.

Podržavam stavove, ministarka, koje ste izneli u izlaganju na početku ove sednice. Mislim da su dobra osnova da možemo razumeti sve ono što je precizirano u zakonima i predloženo.

Zakone koje razmatramo su veoma dobra osnova za menjanje stanja u našem društvu u ovoj oblasti. Zbog toga mislim da oni moraju biti primenjivani u svim institucijama i organima koji se brinu o tome. Oni su utvrdili dobru osnovu, kako je juče uvaženi poslanik Jovanović rekao, dobru preventivu da ne dolazi do ovakvih posledica.

Ali, naglasio bih da ima puno drugih razloga, preventivnih mera koje treba imati u vidu prilikom menjanja stanja u društvu, a moramo priznati da je bremenito stanje. Ja bih samo nekoliko tih naglasio. One verovatno nisu mere za ovaj zakon, ali su veoma bitne i važne.

Pre svega, gde nam je porodica kao osnov društvenog sistema? Ja lično mislim da tim pitanjima moramo posvetiti posebnu pažnju, kad je u pitanju porodica, položaj, status, itd.

Takođe, pitanje škola, obrazovanja i vaspitanja. Kakve tu mere preduzimamo i šta je tu sporno? Gde su nam političke partije, gde su njihovi programi, gde je njihova realizacija u društvu i ovoj oblasti? Gde nam je nevladin sektor? Gde su nam raznorazni pokreti, udruženja, itd.?

Ja tu posebno moram da kažem sa aspekta penzionerske populacije gde su nam udruženja, preko četiri hiljade takvih udruženja imamo. Gde su njihovi programi i uticaj na stanje u kojem se nalazimo i preuzimanje određene odgovornosti za stanje u kojem se nalazimo, kao i razne druge državne institucije i organi.

Ako bi svi ovi subjekti o kojima sam govorio više i bolje funkcionisali, više radili, onda bi imali mnogo manje posla za organe i institucije o kojima danas razgovaramo i koji se regulišu ovim zakonima. Zbog toga se moramo više, organizovanije, odgovornije odnositi prema problemima koji su veoma veliki u našem društvu, zbog smanjivanja nesreća, ubistava, brutalnosti itd. U tom pogledu, mislim da naša poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije će insistirati na ovim stvarima i u tom pogledu posebno izražavam našu spremnost da iz tih i drugih razloga podržimo predlog zakona koji je pred nama. Zahvaljujem na pažnji.

Imovinska karta

(Beograd, 06.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95505.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Penzioner Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republika Mesečno 70920.00 RSD 01.01.2004 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95505.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 13.09.2016, 07:39