MOMO ČOLAKOVIĆ

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Rođen 1940. godine u Ponikvici-Nikšić, a 1945. godine se sa porodicom doselio u Vrbas.

Po zanimanju je ekonomista. Radio je u fabrici nameštaja u Vrbasu. Najveći deo radnog veka proveo je u sindikatu, kao opštinski, pokrajinski, savezni sindikalni funkcioner.

Na mesto predsednika Saveza samostalnih sindikata Jugoslavije izabran je 1990. godine Radni vek završio je 2004. u Vojvođanskoj banci. Član Komunističke partije i Saveza komunista Jugoslavije od 1957. do 1990. godine. Posle raspada SKJ nije pristupao nijednoj partiji do 2005. godine kada je postao član PUPS-a.

Bio je aktivni sportista i sportski radnik. Hobi mu je sport, a veliki je ljubitelj pozorišta i knjige.

Jedno vreme bio je predsednik Fudbalskog saveza Vojvodine i potpredsednik FS Srbije.

U penziju odlazi 2004. godine, a potom toga stranački se aktivirao u Partiji ujedinjenih penzionera Srbije. Od 2008. je narodni poslanik i predsednik poslaničke grupe PUPS-a u Skupštini Srbije. Po treći put je izabran za narodnog poslanika na izborima od 16. marta 2014. godine. Šef je delegacije Skupštine Mediterana.

Potpredsednik je PUPS-a i član Predsedništva stranke.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016.godine, ponovo je izabran za narodnog poslanika.

Oženjen je i ima dvoje dece i četvoro unučadi.
Poslednji put ažurirano: 24.08.2017, 13:16

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 02.10.2019.

Gospodine potpredsedniče sa saradnikom, poštovani ministre sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, potpredsednik, odnosno zamenik predsednika poslaničke grupe PUPS, gospodin Kovačević je vrlo precizno izneo stavove naše poslaničke grupe u vezi sa zakonima koji su na dnevnom redu Skupštine.

Takođe, narodna poslanica Ćorović je vrlo stručno govorila o pitanjima koja su najbitnija u programu naše partije. Opredelio sam se da ukratko govorim o jednom pitanju koje je veoma značajno, a to je pitanje penzijsko-invalidskog sistema.

Moram reći, ponoviti nešto što sam ranije rekao, da su reforme iz 2014. godine dale među najboljim rezultatima, kada je u pitanju penzijsko-invalidsko osiguranje. Samo ću podsetiti podacima na tu tvrdnju. Pre svega, saglasan sam sa ministrom Sinišom Malim u vezi sa merama koje su preduzete i rezultatima koje smo postigli, a koje je izneo u svom uvodnom izlaganju, kao sa većinom narodnih poslanika koji su do sada govorili i zbog toga nema posebne potrebe da ja ponavljam neke stvari.

Deo reformi iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja je sledeći. Učešće penzija u BDP sa blizu 14%, sada je 10,2%. Učešće budžeta u isplati, ne mogu da prihvatim izlaganje jednog poslanika koji je rekao da su to dotacije penzionerima. To se tako ne može govoriti, to je zarađeni novac i učešće iz budžeta sa 48% palo je danas na 27,9%. To je veliki i ogroman rezultat.

Takođe treba reći da je rad PIO fonda mnogo drugačiji nego što je bio. Neću govoriti šire o tome, ali primera radi, rešenja koja se daju su skraćena sa nekada godinama čekanja, na nekoliko meseci. Uplata doprinosa takođe je veoma značajno porasla.

U ovome je učestvovalo 1.707.592 korisnika penzija. Oni su podržali mere iz 2014. godine i danas daju doprinos tome i danas podržavaju predlagača tih mera, to je predsednik države Aleksandar Vučić.

Na Vladi je i na vama ministre da im na određeni način i na pravi način uzvratite. Moram da kažem da je to i predloženo u rebalansu budžeta za 2019. godinu, ali isto tako mislim da to treba imati u vidu i u fiskalnoj politici za 2020. godinu i za naredne godine. od 1.707.592 korisnika penzija, 443.048 prima penziju od 11.272,77 dinara ili 14.383,72 dinara, što je otprilike oko 100 ili 120 evra.

Takođe, 1.400.276 korisnika penzija prima do prosečne penzije od 26.352 dinara. Poštovani ministre, prema ovim korisnicima penzija moramo imati poseban odnos i brigu. Moram da pozdravim mere koje preduzimate u Ministarstvu finansija, i posebno Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike i u vezi sa tim da u narednim godinama taj deo korisnika penzija ima veći i bolji standard. To moram, pre svega, da povežem sa mogućnostima države.

Pošto se približava vreme isteka poslaničke grupe molim za još malo pažnje. Moram upozoriti na ovo što se desilo, gospodin Kovačević je to rekao, učešće prosečne penzije, odnosno prosečne plate je pala ispod 50%. To moramo imati u vidu, imajući sve vidu što ste vi danas ovde rekli.

I poslednje, poštovani gospodine ministre, molim vas da ovo što sam izneo i što su izneli poslanici poslaničkih grupa, imate u vidu prilikom pripreme, to je gospodin Mijatović takođe zamolio, prilikom pripreme dokumenata za fiskalnu 2020. godinu i u narednim godinama. Verujem u to da ćemo uspeti da dostignemo ovo što ste vi govorili u narednim godinama. Jednu ličnu poruku, a govoriću kasnije i u vezi sa merama koje treba da preduzimaju lokalne samouprave, treba pažljivije da pratimo govor gospodina Aleksandra Vučića, predsednika države, kada govori o korisnicima penzija. Zahvaljujem na pažnji.

Šesnaesto vanredno zasedanje , 13.09.2019.

Poštovani potpredsedniče, poštovani ministre sa saradnicima, pre svega bih želeo da zahvalim ministru Šarčeviću na odgovoru koji sam dobio u vezi sa amandmanom koji sam podneo vrlo efikasno i brzo i o tome sam obavestio pokretače inicijative za promenu ovog člana zakona.

U vezi sa amandmanom želim samo da naglasim da je to bilo planirano da se pokuša pomoći udruženjima građana, posebno udruženjima korisnika penzija u vezi sa korišćenjem prostora, da ne plaćaju dažbine.

U vezi sa tim prihvatam obrazloženje koje je dato, i u vezi sa tim naša poslanička grupa će podržati ovaj zakon i druge zakone koji su na dnevnom redu ove sednice. Hvala lepo.

Petnaesto vanredno zasedanje , 26.07.2019.

Poštovani potpredsedniče, poštovani ministre Đorđeviću, poštovana gospođo Damjanović, uvaženi narodni poslanici, ja ću vrlo kratko da obrazložim svoj amandman koji sam podneo u vezi sa Predlogom ovog zakona, a pre toga da kažem da je uvaženi poslanik i zamenik predsednika poslaničke grupe PUPS, gospodin Kovačević, vrlo precizno i jasno izrazio stav i ukazao na određene stvari u vezi sa Predlogom zakona i izrazio uverenje da će naša poslanička grupa dati podršku predlogu ovog zakona.

U tom smislu, i ja izražavam taj stav, ali ono što sam hteo da kažem, to je da sam pokušao da pronađem mesta za rešavanje problema jednog broja građana, koji nije veliki, kako je to u amandmanu, u obrazloženju amandmana rečeno, ljudi koji su ceo svoj radni vek radili i uplaćivali deo svog novca, kako je to u ranijem periodu bio slučaj za rešavanje svojih stambenih potreba.

U tom smislu mislim da bi jako dobro bilo, kao što smo to rešavali, problem kredita u švajcarcima, kao što to rešavamo i ovim zakonom uspešno i dobro, da i za te građane nađemo neko rešenje.

Ja sam svestan toga da baš ta populacija o kojoj ja govorim nije striktno vezana za predlog ovog zakona, ali isto tako mogu da kažem da su oni dali veliki doprinos, pošto su oni starija generacija mojih godina, da su dali veliki doprinos u izgradnji ove naše države.

U tom smislu mislim da treba da damo određenu inicijativu i to je moj povod za amandman, da se sagleda u okviru Vlade i odgovarajućeg ministarstva kako i na koji način zadovoljiti i obezbediti da pod stare dane nađu svoj spokoj i mir.

Pored toga, ponavljam, naša poslanička grupa će dati podršku ovom zakonu. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 06.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95505.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Penzioner Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republika Mesečno 70920.00 RSD 01.01.2004 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95505.00 RSD 03.06.2016 -