MOMO ČOLAKOVIĆ

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Rođen 1940. godine u Ponikvici-Nikšić, a 1945. godine se sa porodicom doselio u Vrbas.

Po zanimanju je ekonomista. Radio je u fabrici nameštaja u Vrbasu. Najveći deo radnog veka proveo je u sindikatu, kao opštinski, pokrajinski, savezni sindikalni funkcioner.

Na mesto predsednika Saveza samostalnih sindikata Jugoslavije izabran je 1990. godine Radni vek završio je 2004. u Vojvođanskoj banci. Član Komunističke partije i Saveza komunista Jugoslavije od 1957. do 1990. godine. Posle raspada SKJ nije pristupao nijednoj partiji do 2005. godine kada je postao član PUPS-a.

Bio je aktivni sportista i sportski radnik. Hobi mu je sport, a veliki je ljubitelj pozorišta i knjige.

Jedno vreme bio je predsednik Fudbalskog saveza Vojvodine i potpredsednik FS Srbije.

U penziju odlazi 2004. godine, a potom toga stranački se aktivirao u Partiji ujedinjenih penzionera Srbije. Od 2008. je narodni poslanik i predsednik poslaničke grupe PUPS-a u Skupštini Srbije. Po treći put je izabran za narodnog poslanika na izborima od 16. marta 2014. godine. Šef je delegacije Skupštine Mediterana.

Potpredsednik je PUPS-a i član Predsedništva stranke.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016.godine, ponovo je izabran za narodnog poslanika.

Oženjen je i ima dvoje dece i četvoro unučadi.
Poslednji put ažurirano: 24.08.2017, 13:16

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.11.2019.

Poštovana predsednice, predsedništvo, poštovani ministre Nedimoviću sa saradnicom, uvaženi narodni poslanici, ja sam podneo amandman na član 8. zakona, koji govori o sredstvima za ministra bez portfelja, gospodina Krkobabića, a vezano za obezbeđenje sredstava za rešavanje…

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.11.2019.

Hvala lepo.

Amandman se odnosi na sredstva koja su regulisana za razvoj sela i rešavanje problema zadrugarstva. Taj deo poslova u okviru Vlade Republike Srbije obavlja ministar Krkobabić.

U vezi sa tim, mislio sam i smatrao da su ti poslovi veoma značajni za našu državu i da treba više sredstava. Međutim, pošto je taj moj amandman inicirao i Vladu i Vlada je podnela amandman na isti član, koji je povoljniji od amandmana koji sam ja podneo. Naime, predviđa više sredstava nego što sam ja predložio i zbog toga ja prihvatam amandman Vlade Republike Srbije i podržavam.

Poštovana predsednice, pošto su svi govorili šire, sa šireg aspekta o budžetu, a ne samo u pojedinostima, dozvolite mi da i ja nešto kažem u vezi sa tim.

Po našoj proceni, mojoj ličnoj, Zakon o budžetu je veoma dobar, Zakon o budžetu je razvojni i to je za pohvalu. Isto tako, moram da primetim da je zakon sa velikim karakteristikama iz socijalnog karaktera i to je takođe jako dobro.

Mi moramo obezbediti, ako smo stvorili uslove u prethodnom, da naši građani bolje žive, posebno se to odnosi na jedan značajan broj korisnika penzija, ja sam o tome na prošlom zasedanju govorio. Ne bi te podatke ponavljao, ali u svakom slučaju zbog toga podržavam ovaj Predlog budžeta.

Druga stvar koju sam želeo da kažem, mi smo postigli, po mojoj proceni najbolje rezultate vezano za reforme od 2014. godine. Samo ću dva podatka pomenuti. To je da smo sa otprilike 48% učešća budžeta u isplati penzija sveli to na ispod 27% u ovom trenutku, sa tendencijom dalje pada, što je veoma pozitivno i dobro.

Drugi podatak koji govori o tome, to je podatak da učešće penzija u BDP ispod 11%, on je sada na 10,2%, takođe sa tendencijom daljeg pada, što je pozitivno i dobro. U tom smislu jako puno priče je bilo ovde ovih nekoliko dana vezano za, kako ja to kažem, korisnike penzije, ne za penzionere, kako to drugi govore. Zbog toga smatram da treba posebnu pažnju posvetiti onim korisnicima penzija koji su u teškoj materijalnoj situaciju, a to je njih oko milion i pedeset hiljada. To su oni čije penzije nisu smanjivane u periodu 2014. godine.

Isto tako želim da istaknem potrebu, vezano za aktivnosti i brigu lokalnih samouprava o korisnicima penzija koji su u takvoj situaciji. Navešću primer Novog Sada. U Novom Sadu obezbeđene aktivnosti koje obezbeđuju na razno-razne načine korisnicima penzije da u toku jedne godine ušparaju jednu do jednu i po penziju, sporazumi sa 48 firmi koje obezbeđuju određene pogodnosti i povoljnosti za korisnike penzija.

U tom smislu koalicija u okviru Novog Sada, na čelu sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem, obezbedili su da posebnu brigu vodimo o starim ljudima i posebno o 10.5000 korisnika penzija koji žive u takvoj situaciju na nivo gradske zajednice.

Posebno, mislim da treba reći i to da se obezbeđuju značajna sredstva. U poslednjih nekoliko godina preko stotinu miliona dinara za obezbeđenje uslova za druženje i sastajanje korisnika penzija u domove penzionera, u dnevne centre. To je takođe obezbeđeno zaslugom gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića.

U vezi sa tim, uvaženi poslanici iz Novog Sada, Jasmina Obradović, Žarko Mićin i drugi mogu to da potvrde šta se sve radi. Lično mislim da u drugim lokalnim samoupravama to takođe treba obezbediti i time brigu o starim ljudima povećati na veći nivo. Smatram da je jedinstvena politika na nivou države i lokal i država i samim tim ćemo veću brigu posvetiti onima kojima je to sada najpotrebnije.

Na samom kraju, želim da kažem da će iz tih razloga poslanička grupa PUPS podržati ovaj budžet u danu za glasanje. Uvaženi poslanik Borisav Kovačević je govorio o slučaju Siniše Malog. Mi to potvrđujemo i podržavamo i posebno izražavam tu podršku predsedniku Republike, u vezi sa tim pitanjem, Aleksandru Vučiću na takvom stavu koji je izneo. Zahvaljujem.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 02.10.2019.

Gospodine potpredsedniče sa saradnikom, poštovani ministre sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, potpredsednik, odnosno zamenik predsednika poslaničke grupe PUPS, gospodin Kovačević je vrlo precizno izneo stavove naše poslaničke grupe u vezi sa zakonima koji su na dnevnom redu Skupštine.

Takođe, narodna poslanica Ćorović je vrlo stručno govorila o pitanjima koja su najbitnija u programu naše partije. Opredelio sam se da ukratko govorim o jednom pitanju koje je veoma značajno, a to je pitanje penzijsko-invalidskog sistema.

Moram reći, ponoviti nešto što sam ranije rekao, da su reforme iz 2014. godine dale među najboljim rezultatima, kada je u pitanju penzijsko-invalidsko osiguranje. Samo ću podsetiti podacima na tu tvrdnju. Pre svega, saglasan sam sa ministrom Sinišom Malim u vezi sa merama koje su preduzete i rezultatima koje smo postigli, a koje je izneo u svom uvodnom izlaganju, kao sa većinom narodnih poslanika koji su do sada govorili i zbog toga nema posebne potrebe da ja ponavljam neke stvari.

Deo reformi iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja je sledeći. Učešće penzija u BDP sa blizu 14%, sada je 10,2%. Učešće budžeta u isplati, ne mogu da prihvatim izlaganje jednog poslanika koji je rekao da su to dotacije penzionerima. To se tako ne može govoriti, to je zarađeni novac i učešće iz budžeta sa 48% palo je danas na 27,9%. To je veliki i ogroman rezultat.

Takođe treba reći da je rad PIO fonda mnogo drugačiji nego što je bio. Neću govoriti šire o tome, ali primera radi, rešenja koja se daju su skraćena sa nekada godinama čekanja, na nekoliko meseci. Uplata doprinosa takođe je veoma značajno porasla.

U ovome je učestvovalo 1.707.592 korisnika penzija. Oni su podržali mere iz 2014. godine i danas daju doprinos tome i danas podržavaju predlagača tih mera, to je predsednik države Aleksandar Vučić.

Na Vladi je i na vama ministre da im na određeni način i na pravi način uzvratite. Moram da kažem da je to i predloženo u rebalansu budžeta za 2019. godinu, ali isto tako mislim da to treba imati u vidu i u fiskalnoj politici za 2020. godinu i za naredne godine. od 1.707.592 korisnika penzija, 443.048 prima penziju od 11.272,77 dinara ili 14.383,72 dinara, što je otprilike oko 100 ili 120 evra.

Takođe, 1.400.276 korisnika penzija prima do prosečne penzije od 26.352 dinara. Poštovani ministre, prema ovim korisnicima penzija moramo imati poseban odnos i brigu. Moram da pozdravim mere koje preduzimate u Ministarstvu finansija, i posebno Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike i u vezi sa tim da u narednim godinama taj deo korisnika penzija ima veći i bolji standard. To moram, pre svega, da povežem sa mogućnostima države.

Pošto se približava vreme isteka poslaničke grupe molim za još malo pažnje. Moram upozoriti na ovo što se desilo, gospodin Kovačević je to rekao, učešće prosečne penzije, odnosno prosečne plate je pala ispod 50%. To moramo imati u vidu, imajući sve vidu što ste vi danas ovde rekli.

I poslednje, poštovani gospodine ministre, molim vas da ovo što sam izneo i što su izneli poslanici poslaničkih grupa, imate u vidu prilikom pripreme, to je gospodin Mijatović takođe zamolio, prilikom pripreme dokumenata za fiskalnu 2020. godinu i u narednim godinama. Verujem u to da ćemo uspeti da dostignemo ovo što ste vi govorili u narednim godinama. Jednu ličnu poruku, a govoriću kasnije i u vezi sa merama koje treba da preduzimaju lokalne samouprave, treba pažljivije da pratimo govor gospodina Aleksandra Vučića, predsednika države, kada govori o korisnicima penzija. Zahvaljujem na pažnji.

Imovinska karta

(Beograd, 06.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95505.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Penzioner Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republika Mesečno 70920.00 RSD 01.01.2004 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 95505.00 RSD 03.06.2016 -