Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Momo Čolaković glasao

Momo Čolaković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Nijedan akt nije pronađen.