Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milan Krkobabić glasao

Milan Krkobabić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije