Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milan Krkobabić glasao

Milan Krkobabić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

usvojen

Nije prisustvovao



usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao









usvojen

Nije prisustvovao