Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Velimir Stanojević glasao

Velimir Stanojević

Nova Srbija