Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Mladen Grujić glasao

Mladen Grujić

Nova Srbijausvojen

Nije prisustvovao