Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Miroslav Markićević

Miroslav Markićević

Nova Srbija

Govori

Poštovana predsedavajuća, upravo se pozivam na član 100. jer smatram da vi kao predsedavajuća kršite član 100. Član 100. u stavu 1. kaže: „Narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine“.
Vi svih ovih sedam-osam minuta to radite. Da li građani koji gledaju direktan prenos i svi mi narodni poslanici, da li smo slepi kod očiju – mi vidimo ovde da nema predstavnika vlade, a vi kršeći Poslovnik nastavljate sednicu Narodne skupštine kao da se ništa ne dešava? Najavljujete neko pismeno izvinjenje ministra Jeremića.
Mi nećemo i građani Srbije ne očekuju izvinjenja od ministara, očekuju da dođu ovde u Narodnu skupštinu i da polože račune za svoj rad, odnosno da obrazlože zakonske propise koji su u njihovim resornim ministarstvima.
Dakle, prekinite sednicu, dovedite nekoga iz Vlade i da nastavimo da radimo kulturno i fino. To je jedino što traži opozicija koliko sam shvatio. Hvala lepo.
Poštovani građani Srbije, kolege narodni poslanici, na početku hoću da kažem da će za zakon koji tačno glasi – zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uslovima uzajamnih putovanja državljana Republike Srbije i državljana Ruske Federacije – poslanici NS, poslanička grupa NS, sa ponosom glasati.
U vezi priča koje su danas ovde bile i tema, koje su pogotovo od šefa poslaničke grupe ZES, gospođe Nade Kolundžije nametnute, rekao bih na ovaj svečani dan, kada naša država, odnosno građani naše države ne znam posle koliko godina, pošto svi vape za tim vizama, odnosno ukidanjem viza, usvajamo jedan zakon kojim će biti ukinute vize.
Što se tiče geografskog položaja, gospođo Kolundžija, to je dva puta više od EU. Dakle, što se tiče putovanja, ako to merimo kilometrima, donošenjem ovog zakona biće ukinute vize za građane Srbije i oni će moći da putuju duplo više geografskim prostorima nego što je EU. Hteo bih da potegnem nekoliko, narodski rečeno, pitanja, a to je neprisustvo ministra Vuka Jeremića, ministra spoljnih poslova, pošto u ovom zakonu u materijalu ima nešto što građani Srbije neće moći da vide ako im neko ne pokaže, a to je ispod člana 11. piše, sporazum - za Vladu Republike Srbije Vuk Jeremić, ćirilicom, hvala bogu, lepo napisano, za Vladu Ruske Federacije Sergej Lavrov.
Danas gospodina ministra spoljnih poslova nema ovde u Skupštini. Kakvu poruku šalje Vlada države Srbije njegovom resornom kolegi, ministru Sergeju Lavrovu?
Da me neko ne bi pogrešno shvatio, ne optužujem uopšte gospodina Vuka Jeremića, naprotiv, mislim da on čovek, s obzirom u kakvoj Vladi sedi, kakva ga je stranka kandidovala na mesto na kome sedi, radi vrlo uspešno svoj posao.
Slobodan sam da tvrdim da je njemu danas zabranjen dolazak u Narodnu skupštinu Srbije, pogotovo zbog onoga što se u zadnjih nekoliko meseci događa na političkoj sceni Srbije.
Samo da se setimo posete premijera jedne susedne države državi Srbiji, dakle Hrvatske.
U medijima je bilo da je uslov da Sanader dođe u Beograd, da taj dan ministar spoljnih poslova naše države Srbije ne bude u državi.
Koliko god to nama izgledalo tad čudno i smešno, zaista se desilo da gospodin Vuk Jeremić nije bio u Srbiji, bio je u Turskoj.
A ove tvrdnje, da li su to tabloidi, da li su to ozbiljni mediji ili neozbiljni, te njihove tvrdnje su se zaista i pokazale tačnim i ministar Jeremić taj dan nije bio u državi Srbiji.
Logično je bilo da, kad se radi o međunarodnim, o spoljnim poslovima i poseti takvog važnog državnika nama susedne zemlje, kao što je gospodin Sanader, bude prisutan i ministar inostranih poslova.
Želim kao čovek da zaštitim pomoćnika ministra odbrane, gospodina Dušana Spasojevića, za koga ''slučajno'' znam da je dobar Srbin i dobar nacionalista, što nam je pre pet-šest dana skrenuo pažnju na postojanje sporazuma, odnosno saglasnost Vlade Republike Srbije da predstavnici Vojske Srbije učestvuju u NATO manevrima na granicama nama bratske Rusije, koja je potpisnik ovog zakona, odnosno sporazuma koji danas treba da usvojimo, a koji se tiče stotine hiljada građana Srbije, dakle o ukidanju viza.
Dakle, skrenuo nam je pažnju da taj sporazum odnosno odluka Vlade Republike Srbije postoji već šest meseci.
Ovde sam zbog hitnosti problema, pošto te vežbe, NATO manevri na granicama Rusije i pored protivljenja Rusije, vrlo jasno i glasno, kako to Rusija hvala bogu i zna i kako to neki u svetu i zaslužuju, naša zemlja i dalje ćuti i naša vojska će izgleda, čini mi se da su ti manevri 6 .maja, da učestvuje.
Pre nekoliko dana sam tražio odgovor zbog hitnosti pitanja da se Narodnoj skupštini, javnosti i građanima Srbije odgovori u čijem je to interesu i da li je u interesu građana Srbije, i Vojske Srbije, i Vlade, i predsednika, i Narodne skupštine i svih građana koji žive u ovoj Srbiji, da li je u interesu, kako reče gospodin Nenad Popović, srpska čizma, srpski vojnik dođe, ako dođe, na granice Rusije, nažalost, najsramnije u istorije sveta, u istoriji države Srbije.
Imali smo i optužbu Ministarstva odbrane da je za to odgovorno, to što će i da li će, to ćemo videti, nadamo se da neće, srpska vojska učestvovati u manevrima NATO u Gruziji, da je za to krivo Ministarstvo spoljnih poslova i da Ministarstvo odbrane traži, to je sve bilo u medijima, niko nije demantovao zadnja tri ili četiri dana, da Ministarstvo odbrane traži od Ministarstva spoljnih poslova da se ta odluka ukine. Onda smo diplomatskim kanalima, znate kako ono izgleda, iz izvora bliskih Ministarstvu spoljnih poslova čuli kako oni nisu nadležni za to i da oni takvu odluku nisu ni doneli.
Posle svega ovoga što se dešava u Vladi Republike Srbije, ovo je vrlo bitno i veoma važno pitanje za budući spoljnopolitički položaj države Srbije, to je moje skromno mišljenje, vidim da ni po ovom pitanju nema saglasnosti u Vladi Republike Srbije ili se tamo ne zna ni ko pije ni ko plaća.
Umanjenje važnosti donošenja ovog zakona, gospođo Kolundžija, nisu doneli i nisu učestvovali u tome poslanici opozicije, koji su reklamirali povredu Poslovnika, nego onaj ko je naredio ministru Vuku Jeremiću da danas ne sme da dođe u Narodnu skupštinu.
Prema tome, neću iskoristiti, gospođo predsedavajuća, svih 20 minuta. Reći ću još jedanput da će poslanici NS, poslanička grupa NS sa ponosom, dostojanstvom glasati za ovaj zakon svesna važnosti i daj bože, braćo i sestre, da nam i druge države ukinu vize, kao što nam je bratska Rusija ukinula vize, samo da vidimo kada će to da dođe. Hvala lepo.
Poštovana predsednice, poštovani kolege narodni poslanici, gospođo ministre i gospodine ministre, poštovani građani Srbije, odbijam sve kvalifikacije koje je gospodin Vlajko Senić uputio na moj račun. Slažem se sa ovim sve što je rekao gospodin Nikolić, ne bih našao neku bolju reč nego – muva bez glave.
Gospodinu s kojim ću posle da popričam, nadam se bratski i prijateljski, koji je radnik u ovoj službi, samo mogu da poručim – nemojte da vas brani Vlajko Senić, kako vas brani, tako je branio i Vuka Draškovića. Hvala lepo.
Poštovana gospođo Čomić, poštovana moja potpredsednice, vi dobro znate šta mislim o vama i o ovoj skupštini i gotovo svim narodnim poslanicima ovde. Onako narodski da vam kažem, bratski, nije vam to trebalo, ali ako je ovo politika, nema problema.
Samo hoću da kažem građanima Srbije istinu kako je vidim. Zašto smo mi u ovoj sali uopšte, kad u njoj svi znaju, i Vlada, i poslanici vladajuće koalicije i opozicije da ne postoje uslovi za rad? To znaju i ti zaposleni. Da li građani Srbije znaju da postoji automobil koji vozi materijal između dve zgrade Narodne skupštine?
Da li građani znaju da nemaju gde da uđu, da nemaju gde da sede, da stoje po hodnicima merdevine od šest metara, gde su gosti ovog visokog doma pocepali, recimo, odelo? Ko će njima da plati odelo?
Da li da otvorim ovde priču zbog čega smo ovde mi? Da li zbog toga da neka ulaganja u ovu Narodnu skupštinu, sumnjiva, pre sedam-osam godina, budu pokrivena? Da li građani na ovom monitoru ovde treba, ne samo mi koji smo prisutni, da vide da ovde ima većina od 126 narodnih poslanika?
Da li je gospođa Čomić bila svedok da je predsedavajuća rekla – od 126 prisutnih, 128 je glasalo za? U redu, lapsus, nije ništa sporno, ali kakvu mi sliku dajemo građanima?
Danas treba da donesemo zakon, i ovih dana, koji odlučuje o standardu, o životu, o lekovima za penzionere, za nezaposlene, za mnoge, kako će da žive u sledećih šest meseci, a već spremate rebalans za jun, i vi ste, zaboga, ljuti. Izigravamo ovde persone, kulturno vaspitanje, civilizaciju, a odlučujemo ovde o milionima građana.
Ne možemo jasno da pokažemo tim građanima da ovde ima relevantna većina od 126. To je problem? Je l' to problem.
Voleo bih da mi gospođa Čomić odgovori da li ovde postoje uslovi za rad? Da li ovaj sistem svi znate?
Sad treba da pomenem službenike u Skupštini, pa da ih kažnjavate posle? Sistem nije u funkciji, a pare su date. Ko će da odgovori na to pitanje? Neka odgovori prva gospođa Čomić. Hvala lepo.
Gospođo predsedavajuća, vi ste mene uvredili kao čoveka, da nisam imao pravo na repliku kada je neko pričao o mom čojstvu i mojoj agresivnosti.
Gospođo Čomić, što se tiče izvinjenja gospodinu, za mene to kao hrišćanina uopšte nije problem. Samo vas pitam – kada ćete vi da se izvinite milionima građanima koje ste opljačkali i prevarili. Danas ovim rebalansom oni treba da plate vašu prevaru, umesto da ste na Kopaoniku uhapsili one, po deset miliona evra. Ove vaše brljotine treba da plate građani i sirotinja – to je istina i to je prava suština od ovoga što se dešava danas u Skupštini, a ne vaše tirade, kao neki sudija ovde u Haškom tribunalu. Hvala lepo.
Poštovana potpredsednice, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, imam neka pitanja i potrebni su mi odgovori na ta pitanja, odnosno obaveštenja, da bismo ja i poslanici Nove Srbije mogli građanima da damo neke odgovore, a tiču se pokrajinskih poslanika koji su u sastavu Skupštine Vojvodine.
Kao što vidimo, to je, pre svega, zamerka medijima, postoje u ovim skupštinama koje postoje u političkom sistemu naše države dobri momci i loši momci. Naravno, u sastavu ove skupštine su ''loši momci'', zato što dolazimo na posao i radimo onoliko koliko znamo i umemo i prihvatili smo i podržavamo svaku akciju štednje, ukidanje dnevnica, smanjenje plata, plaćanje svih računa koje poslanici troše za goste koje imaju, ali se pitam – šta je s poslanicima u Skupštini Vojvodine, koji imaju veće plate od poslanika u Narodnoj skupštini? Šta je s predsednikom Skupštine, Šandorom Egerešijem, koji izigrava šefa države i nastupa u ime države Vojvodine?
Da li je to nagrada za te ''dobre momke'' koji ne dolaze u Skupštinu? Ta skupština ne radi mesecima, a primaju veće plate nego što ovde imaju narodni poslanici. Da li je to nagrada za izglasavanje „dobrog statuta“, statuta koji vi ne smete da stavite na dnevni red Skupštine, a kao što smo čuli izlaganje gospodina Aligrudića, po Ustavu ste bili dužni to da uradite do 31. decembra? Da li je ovo zabijanje glave u pesak?
Ovo je pitanje, pre svega, za predstavnike DS-a u Narodnoj skupštini Republike Srbije, jer, koliko znam, oni su u apsolutnoj većini u Pokrajinskoj skupštini.
Moje drugo pitanje – da li je Vladi, koja namerava da otpusti, kako čujemo iz medija, desetak hiljada službenika, ljude koji rade u administraciji na raznoraznim mestima, lakše da otpusti 10.000 radnika ili deset ministara?
Da li je moguće da čelnici Vlade odgovaraju da, ako otpuste neke ministre, odnosno ukinu neka bespotrebna ministarstva, onda neće biti Vlade? Pa šta ako neće biti Vlade? Da li je moguće da oni misle da su bogom dani, da samo ta vlada može da vlada ovom zemljom? Da li su oni na tim mestima voljom građana? Voljom građana treba i da odu.
Da li Vlada i predsednik Vlade razmišljaju o podatku koji je juče dat u medijima, da 47% građana Srbije traži izbore, 31% je protiv?
Treće, imam pitanje za Ministarstvo poljoprivrede. Svi smo svedoci da je na predlog poslanika Nove Srbije, tačnije, gospodina Milutina Jeličića, usvojen amandman poslanika NS-a, tako da je u budžetu pri Ministarstvu poljoprivrede predviđeno milijardu dinara za subvenciju za kupovinu traktora, koje bi koristili, pre svega, mladi poljoprivrednici. Ne treba da podsećam sve vas ovde, mislim da znate za taj podatak, da je poljoprivreda mehanizacija u Srbiji zastarela i da je prosek traktora preko 15 godina.
Šta je ministar poljoprivrede preduzeo da taj amandman, koji je sastavni deo Zakona o budžetu, realizuje? Svi smo glasali da taj amandman realizujemo; ne treba, valjda, nikome da govorim koliko bi to bilo značajno i za industriju traktora, koja, po podacima koje imam, oko 1.500 traktora godišnje proizvodi, a nekad je to bila moćna industrija gde je hiljade radnika primalo platu.
Četvrto pitanje, za predsednika Vlade i ministra odbrane – šta oni misle da preduzmu povodom vesti da će u vežbama NATO-a u Gruziji učestvovati i Srbija, na granici sa Rusijom? Da li ti ljudi uopšte vladaju trenutnom političkom situacijom u svetu, da li znaju gde mi živimo i gde se naša zemlja nalazi, od koga imamo podršku, jedinu u ovom trenutku, kakvu-takvu.
Tražim od poslanika DS-a, od predsednika Vlade, predsednika države i ministra odbrane da odmah donesu odluku, da stopiraju tu odluku gde će, navodno, dva oficira, ili dva čoveka iz Vojske Srbije učestvovati u vežbama NATO-a u Gruziji, na granici sa Rusijom. Kada sam čuo to juče, a verujem i ogromna većina građana, u medijima, nisam mogao da verujem svojim ušima i očima.
Želim odgovor na ova pitanja do četvrtka, zbog hitnosti i važnosti, pogotovo što se tiče Gruzije i vežbe NATO-a u Gruziji, jer ako će da nam odgovaraju kao što su neki ministri odgovarali, posle dva ili tri meseca, kada je prošao voz, kako narod kaže…
(Predsednik: Vreme.)
Hvala lepo.
Poštovana potpredsednice, pre nego što obrazložim u ova dva minuta, koliko imam pravo, ovaj amandman, želim da kažem i vama i svim građanima Srbije da neprisustvo nadležnih ministara za ovaj zakon smatramo, mi iz NS-a, svojevrsnim nepoštovanjem i grba i himne i zastave države Srbije.
Podneo sam amandman na član 42: ''U članu 42, posle stava 3, dodaje se stav 4, koji glasi: „Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu za neisticanje grba ili zastave Republike Srbije na mestu predviđenom ovim zakonom.''
Kao što ste i vi rekli, amandman je odbijen, ali su vrlo zanimljiva obrazloženja. Vlada nije prihvatila amandman, bez obrazloženja, Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije, bez obrazloženja. Zakonodavni odbor smatra da ovaj amandman nije u skladu da članom 33. Zakona o prekršajima, što bi značilo da se ovakva dela, bolje reći, nedela skrnavljenja državnih simbola kažnjavaju po Zakonu o prekršajima. Pošto ovde nema nijednog ministra da nam odgovori koliko je lica u prošloj godini kažnjeno zbog paljenja i cepanja državne zastave naše države, a gospodin Radojčić, očigledno, po Poslovniku nema pravo, bićemo uskraćeni i za taj odgovor, a bili smo svedoci, i u medijima smo videli, da se u nekim opštinama, pogotovo na jugu Srbije, državna zastava ne ističe.
Zbog toga je Poslanička grupa NS-a, odnosno ja u njeno ime, i podnela ovaj amandman. Utoliko nam nije jasno zašto neko delo koje se sankcioniše ne bi moglo i po dva zakona da se sankcioniše. Šta to nekog sprečava? Da li bismo više sankcionisali to nedelo paljenja ili skrnavljenja naše državne zastave?
Samo želim da vas podsetim da je u prostorijama OO NS-a u Kuli zapaljena pre dve godine državna zastava i do dana današnjeg nismo dobili nikakv odgovor.
Poštovana potpredsednice, ovaj amandman na član 43, gde predlažem da se doda član 43a, glasi: "Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ukoliko dokazano namerno oštećuje grb ili zastavu Republike Srbije ili izvrgava ruglu himnu Republike Srbije".
Ne mogu da verujem da je ovaj amandman odbijen, pogotovo što je odbijen s istim tekstom kao i prethodni amandman. Dakle, Vlada nije prihvatila amandman, bez obrazloženja. Odbor za pravosuđe i upravu predlaže da se amandman odbije bez obrazloženja, a Zakonodavni odbor smatra da ovaj amandman nije u skladu sa članom 33. Zakona o prekršajima.
Poštovana predsednice, kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, imam nekoliko pitanja i obaveštenja, a tiču se sudbine pitanja koja narodni poslanici postavljaju Narodnoj skupštini.

Pošto sam nekoliko puta kod vas intervenisao da vi intervenišete da ministri poštuju zakon, a to je onih 30 dana, to je rok u kom oni moraju da odgovore, hoću da kažem da su neki ministri, odnosno većina onih na koje se odnose moja pitanja, odnosno na njihove resore, odgovorili, ali da neki nisu. Pošto ne znam da li su ostale kolege narodni poslanici i javnost dobili te odgovore, odnosno odgovore na pitanja koja sam postavio, hoću da podsetim javnost da sam 26. februara, predsednika Vlade, ovde, pred celokupnom javnošću, pitao za iznos naših deviznih rezervi, gde se one drže i pod kojim uslovima.

Svi smo svedoci da je predsednik Vlade rekao da je to državna tajna. Kao što vidite, nije državna tajna i ministar policije mi je odgovorio na to pitanje. Ne znam da li je on nadležan za to, u svakom slučaju, zahvalan sam mu što je odgovorio na to pitanje.

Odgovorio je i gospodin Šutanovac, čak na pitanje koje je on proglasio državnom tajnom, i ja ću tu državnu tajnu, kao svaki savestan građanin i narodni poslanik, čuvati.

Odgovorio je i ministar kulture Nebojša Bradić, ali jedna ministarka, kažu, bila je balerina, uporno izbegava da odgovori na jedno pitanje za koje mislim da interesuje skoro 10% građana Srbije koji su, nažalost, invalidi.

Da li treba da vas, kao humanistu i lekara, sve narodne poslanike i celokupnu javnost podsetim da smo nedavno, uz burnu diskusiju, ovde usvojili Zakon o zabrani diskriminacije. Radi se o amandmanu koji je usvojen prilikom donošenja rebalansa budžeta prošle godine, koji je ušao u budžet za ovu godinu.

Već nekoliko puta postavljam pitanje, to je iznos, čini mi se, od 15 miliona dinara – šta je ministarka preduzela u realizaciji tog amandmana? To što ona neće da odgovori narodnom poslaniku iz Nove Srbije, možda nije i nekakva šteta, ali je šteta za javnost i za građane.

Tako postavljam pitanje javnom tužiocu, ombudsmanu za zaštitu ljudskih prava, ministru za manjinska i ljudska prava – šta će oni da preduzmu povodom ignorisanja jedne društvene manjine, ljudi koji nisu krivi zato što su invalidi? Imali su takvu nesreću, ali imaju pravo da u ovoj državi, ne samo po pozitivnim zakonima ove zemlje, koji su doneti, nego prema jednom osnovnom ljudskom pravu, žive koliko je moguće normalno. Šta ćete vi da preduzmete povodom tog ignorisanja od strane ministarke Marković?

Zahtevam od vas da to javno osudite, pošto to već nekoliko meseci traje. Ovde uopšte nisam bitan ja, ispao sam žrtva, jer sam pristao da za jedan amandman, čestito i pošteno podnet, priznam da, kao, nije u skladu sa zakonom, da bismo doneli zajedno svi to, u saradnji s ministarkom finansija Dianom Dragutinović, koja se vrlo korektno tada ponašala. Vidimo da neki ministri ignorišu svoju dužnost, pogotovo na ovako osetljivoj temi, u ovakvoj ekonomskoj krizi.

Dakle, jedna ugrožena društvena manjina, invalidi, oseća se ugroženom posebno kada nema dovoljno novca, kada je velika kriza. Ubeđen sam da većina narodnih poslanika, iz svih poslaničkih grupa u ovoj skupštini, ne misli tako, odnosno misli da ti ljudi treba posebno da budu zaštićeni u mesecima, ili godinama krize koja dolazi.

Stoga, javno, pred građanima Srbije, pozivam ministarku Marković da odgovori na ovo pitanje, da javno i glasno saopšti šta je preduzela povodom amandmana, koji nije amandman Nove Srbije, gospodina Markićevića, nego amandman svih poslanika ovde, jer sam siguran da svi tako misle. Hvala lepo.
Poštovana predsednice, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, već nekoliko puta sam u ovim tzv. poslaničkim pitanjima zatražio informaciju da li rukovodstvo ovog doma, tako da kažem, ima spisak pitanja koja su poslanici postavili i da li imate evidenciju na koliko je pitanja odgovorila Vlada, odnosno na koliko su pitanja odgovorili resorni ministri, pošto je očigledno da neki ministri ne žele da odgovore, po meni, na obrazložena, korektna pitanja.

Mislim da bi ministri u Vladi morali da shvate da mi ne postavljamo samo ono što je u ličnom interesu svakog poslanika pojedinačno, nego što interesuje građane. Mi ovde predstavljamo građane i na njihov zahtev mnogi od nas ih i vikendom primaju u svojim gradovima gde žive. Građene interesuju neke teme, jer neke odgovore koji su važni pre svega za njihov standard ne mogu da dobiju, nego preko svojih narodnih predstavnika. Da neko ne bi shvatio da želim ovde da ubiram jeftine političke poene, ponoviću da neki od ministara vrlo poštuju to što narodni poslanici postavljaju pitanja i izražavaju interesovanja za pojedine teme, recimo, kao ministar odbrane, koji je meni lično odgovorio na jedno pitanje koje je i državna tajna. Neki ministri ozbiljno shvataju svoju ulogu i dužnost, a neki ne shvataju.

Konačno, da pređem na današnje pitanje koje hoću da postavim Petru Škundriću, ministru za energetiku, u stvari da iniciram jednu temu koja je pre šest meseci kod svih poslaničkih grupa i dobrog broja poslanika bila top tema, a to je cena gasa. Sada vidim da se niko ne seća te teme, pogotovo oni iz vladajuće koalicije koji su pominjali, šefovi nekih marginalnih poslaničkih grupa, da će navodno da podnesu ostavku ako se ne snizi cena gasa.

Gospodo draga i poštovani građani Srbije, došao je trenutak kada neki treba da ispune ta svoja obećanja. O čemu se radi? Za one koji znaju kako se formira cena gasa, treba da podsetim i javnost i sve vas kolege narodne poslanike, mislim da i vas, takođe, interesuje ovo što pitam, jer i vi dolazite iz sredina gde dobar broj građana koristi gas kao energent u domaćinstvima, dakle, cena kubika gasa formirana je na svetskoj ceni od 450 dolara za 1.000 kubika gasa. Sada je ta svetska cena ispod 300 dolara, što znači da bi gas, automatski na sledećoj sednici Vlade Republike Srbije, trebalo da pojeftini najmanje 30%.

Postavljam pitanje Petru Škundriću i on je nama objasnio, vrlo plastično i korektno, u danima kada je cena gasa bila top tema, da se gas, za razliku od naftnih derivata, od nafte i benzina čija se cena formira na prosečnoj ceni na 15 dana, tzv. postoji formula, cena gasa se formira tako što se na, nekih, šest do devet meseci uproseči cena naftnih derivata, znaju oni dobro kako se to radi. Sada je došao trenutak da se cena gasa skine ili da Ministarstvo energetike, odnosno ministar Petar Škundrić, da logično i konkretno objašnjenje građanima Srbije, pogotovo što preduzeće „Srbijagas“ finansira profesionalne sportske klubove – i mi ovde pričamo o dnevnicama narodnih poslanika, pričamo čak i o platama direktora javnih preduzeća, od par stotina hiljada.

Samo da vas podsetim da prosečan američki košarkaš košta desetak hiljada evra mesečno. To sve treba da plate građani Srbije, u ovom slučaju, građani koji koriste gas kao energent, a u ovoj svetskoj krizi, kada se u Srbiji verovatno 50% stanovništva bori za golu egzistenciju, mislim da bi im dobro došlo pojeftinjenje gasa, jer za to postoje ekonomski razlozi, tržišni razlozi, posebno što idu novi nameti za većinu građana Srbije, pogotovo u Vojvodini, a sada ovde nema nikoga iz Vojvodine da se javi i da pita šta je sa cenom gasa, jer 80% građana Srbije koji koriste gas kao energent živi u Vojvodini. Kod njih su sistemi na grejanje i na gas rađeni još pre 30-40 godina.

(Predsednik: Vreme, gospodine Markićeviću. Zahvaljujem.)

Zahvaljujem i na brzom odgovoru.
Poštovana potpredsednice, poštovani gospodine ministre, poštovane kolege poslanici, poslanici Nove Srbije, razmatrajući zakon o političkim strankama, žele da skrenu pažnju, odnosno ja u ime njih, u ime poslaničkog kluba, na jednu pojavu za koju mislim da je veoma važna za javnost rada na političkoj sceni Srbije, koja do sada uopšte nije pomenuta. To su tzv. nevladine organizacije, koje osnivaju političke stranke.
Pitam gospodina ministra da li on misli da je to bilo važno za građane da znaju. Svaka čast nevladinim organizacijama, mnoge od njih se bave humanitarnim radom, što Nova Srbija izuzetno poštuje, ali mislim da kroz taj humanitarni rad ne bi trebalo da stiču političke poene. Zbog toga bi javnost, a i vi kao resorno ministarstvo morali da građanima odgovorite na neka pitanja.
Recimo, na sajtu vašeg ministarstva postoji prikaz brisanih organizacija, odnosno političkih stranaka. Postoji, odnosno postojala je politička organizacija "Naša Srbija". Lice ovlašćeno da zastupa i predstavlja ovu stranku je Dragan Đilas. Organizacija je brisana iz registra, dobro slušajte datum, građani i kolege poslanici, 25. januara 2007. godine. Da li je to isti Dragan Đilas koji je bio direktor Narodne kancelarije predsednika Republike? Da li je on istovremeno bio lider jedne registrovane političke stranke u ovoj državi, u državnim organima?
Da li ta politička organizacija "Naša Srbija" ima veze sa nevladinom organizacijom "Naša Srbija", koja, čini mi se, ima neke kampove na Zlatiboru ili ne znam gde, gde su mnoge poznate ličnosti i sportisti dolazili da promovišu ideje da se pomažu deca bez roditelja, što mi poštujemo, samo bismo voleli da znamo, čini mi se da je to za javnost bitno, da li se tu radi o dvostrukom predstavljanju jednog čoveka. Da li je "Naša Srbija" nevladina organizacija ili politička stranka?
Trebalo je, pre svega DS, da kažete građanima da je direktor Narodne kancelarije... Ne znam da li to još funkcioniše, trenutno to nije aktuelno. Jedno vreme je bilo vrlo aktuelno u medijima, pravile su se narodne kancelarije u mnogim gradovima u Srbiji, a mi koji se profesionalno bavimo politikom znamo da su to bile ispostave Demokratske stranke.
Gospodine ministre imam pitanje: da li dve organizacije sa istim imenom mogu da budu registrovane, nevladina organizacija i politička stranka? Politička stranka "Naša Srbija" je brisana iz registra 25. januara 2007. godine i njen zastupnik, odnosno predstavnik je gospodin Dragan Đilas – da li je to Dragan Đilas, koji je bio direktor Narodne kancelarije i sadašnji gradonačelnik Beograda? Šta vi uopšte mislite o ovome? Mislim da je obmanjivana javnost u Srbiji; neko ko se predstavljao kao nevladina organizacija je, u stvari, politička stranka. Da li bi to trebalo sankcionisati nekim podzakonskim aktom u okviru zakona o političkim strankama, da se to reguliše, narodski rečeno, da se ne poturaju u narodu kukavičja jaja preko nekih nevladinih organizacija?
Mogu o tome mnogo da pričam. Mogu da pričam i o nevladinim organizacijama koje je Demokratska stranka osnovala radi blaćenja političkih protivnika. Te nevladine organizacije su trajale kao ... život im je trajao kao život leptira kupusara, nekoliko dana. Ako bude potrebno, pričaću i o tome. Hvala lepo.
Poštovana potpredsednice, poštovani gospodine ministre, kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, imam prvo pitanje za rukovodstvo Skupštine:

Šta je sa našom predsednicom? Da li su tačne glasine da vi, gospođo Čomić, predsedavate u ovoj novoj našoj sali za rad, a predsednica u staroj? To je jedno.

Drugo pitanje koje hoću da postavim ovde, možda bi mogao i gospodin ministar da nam odgovori, pošto je prisutan, a tiče se pregovora naše Vlade sa MMF. Pošto su ti pregovori, isto kao i slučaj Miladina Kovačevića, proglašeni za državnu tajnu, pitam, kojom odlukom Vlade i na kojoj sednici su pregovori sa MMF proglašeni za državnu tajnu? Da li je moguće da se državnom tajnom proglase pregovori koji su od interesa za široke slojeve građana Srbije? Da li građani Srbije imaju pravo da znaju ko će da plati ovu ekonomsku krizu, rukovodeći se maksimom da ''riba smrdi od glave, a uvek se čisti od rep''?

Da li vi, gospođo Čomić, kao trenutno predsedavajuća, imate nameru da pozovete predsednika Vlade i celu Vladu, pošto sada imaju lepa sedišta, ima mesta za sve, da dođu ovde i da pred javnošću Srbije, narodnim poslanicima i građanima Srbije objasne taj paket mera, jer je već od januara meseca u opciji nekoliko paketa, a meni se čini da je Vlada u stvari neodlučna i da pre svega marketinški osluškuju reakcije javnosti i nikako da donese taj paket mera?

Zar za taj paket mera koji će određivati sudbinu, standarde i život građana Srbije u nekoliko narednih godina ne bi trebalo da zna ova Narodna skupština i svi građani Srbije? Od vas očekujem, kao predsedavajuće i praktično našeg zastupnika pred izvršnom vlašću, odnosno Vladom Republike Srbije, da pokrenete ovu inicijativu i da se više ne kriju ni Vlada ni ministri, nego da pošteno i otvoreno dođu ovde u Narodnu skupštinu i pred građanima Srbije saopšte kakva je naša sudbina, što se tiče ekonomije i standarda građana u sledeće dve ili tri godine, da raznorazne glasine koje, kada nema javnosti u radu, kolaju Srbijom ne bi dodatno opterećivale ekonomsku i političku situaciju. Hvala lepo.
Poštovana potpredsednice, kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pošto je utorak, u ovoj sali doma Narodne skupštine, tekla je sednica kako je tekla, hoću da obavestim građane Srbije da verujem da je predsednica Skupštine Srbije, koja ovde nije prisutna, nenamerno dezinformisala građane Srbije.

Meni nije omogućeno da postavim pitanje, ne zbog toga što nisam sedeo na svom mestu, nego što je predsednica imala nekih većih drugih problema. Dakle, poslanici Nove Srbije su, prema odluci Administrativnog odbora, sedeli na svojim mestima, i ja sam po članu 235. tražio da iskoristim svoje pravo iz Poslovnika da postavim pitanje i to mi nije omogućeno. Dakle, vi kao predsedavajuća trebalo bi na to pitanje da mi odgovorite pošto istekne pet minuta na koje imam po Poslovniku pravo.

Drugo pitanje koje upućujem vama – da li imate, vi koji predsedavate i vodite rad ove Narodne skupštine, registar pitanja koja su poslanici postavljali? Kako postupate po tim pitanjima? Da li vi pitate Vladu ili nekog ministra, da li ga upozoravate da ima obavezu da odgovara na poslanička pitanja?

Inače, postavlja se pitanje u čemu je uopšte svrha izlaženja za ovu govornicu i postavljanja pitanja. Svrha može da bude da građani koje mi zastupamo ovde vide da mi nešto radimo i da u njihovo ime postavljamo pitanja. Ako Vlada, predsednik Vlade i ministri ne žele da odgovaraju na pitanja koja im se možda ne sviđaju, to je drugo pitanje, ali onda vi kao predsedavajuća morate ovaj visoki dom da izvestite o tim stvarima. Danas imam nekoliko pitanja i nadam se da ću stići da ih obrazložim ovde u ovih nekoliko minuta koliko imam na raspolaganju.

Prvo, građane i javnost, narod ove zemlje interesuje kakav je sporazum Vlada Republike Srbije postigla sa MMF i dokle će to da nosi oznaku ''tajno''? Da li je moguće da rezultati tih pregovora budu tajna za sve građane Srbije ako se tiče njih samih?

Onda, jedan dan imamo izjavu predsednika Vlade o solidarnom porezu, a drugi dan imamo suprotne izjave guvernera Jelašića. Po jednoj izjavi, to je za sve zaposlene u Srbiji jedna plata manje. Po drugoj izjavi guvernera Jelašića, 2009. godina će biti katastrofalna, a 2010. će biti još gora, a da se oporavak naše zemlje i bolji standard građana može očekivati 2011. godine – šta je istina od svega toga? Da li je ova Vlada tajna, da li smo mi nju javno izabrali, doduše, ne u ovoj sali? Da li ona ima nameru da polaže račune Narodnoj skupštini i građanima Srbije?

Drugo pitanje, koje hoću ovde da postavim, tiče se čuvenog fantomskog ugovora sa ''Fijatom''. Čini mi se, iako mi taj ugovor nismo mogli da vidimo kao narodni predstavnici, a i građani Srbije, da je jedna od odredbi bila da 31. marta kompanija ''Fijat'' treba u zajedničko preduzeće da uplati 200 miliona evra. Šta se dešava sa tim, šta je uopšte istina u vezi toga? Da li neko želi da proda ovih 20 hiljada vozila marke "punto", pa da onda od tih para predstavi kao svoj ulog od 200 miliona evra? Želim sve Kragujevčane i sve građane Srbije da podsetim da je jedan narodni poslanik, gradonačelnik Kragujevca dao javno svečanu izjavu ovde ili u medijima, da će, bezmalo, izvršiti harakiri ako do 31. marta "Fijat" ne ispuni svoje obaveze?

Pitam Mlađana Dinkića, ministra za ekonomiju: šta je istina o "Fijatu"?
Poštovana potpredsednice, na kraju ove radne sedmice hteo bih, u vezi s pitanjem koje hoću da postavim, da konstatujem nekoliko činjenica. U ovoj radnoj sedmici mi imamo prekinutu, nezavršenu sednicu. Radi se o oblasti pravosuđa, treba da se bira Savet, a prekinuta je. Juče smo imali jednu sednicu koja nije održana, povod znamo i oko tog povoda su se ujedinili svi poslanici, i opozicije i vladajuće koalicije.
Danas imamo istu situaciju. Dakle, zahvaljujem ministrima i ministarkama koji su ovde došli, kao što sam im juče zahvalio, ali ovde nema premijera, pa postavljam suštinsko pitanje vama koji sad vodite ovu sednicu – kakva je razlika između jučerašnjeg i današnjeg dana?
Nemojte da mislite da nemam mnogo spremljenih pitanja na koja sam zaista želeo da dobijem odgovor, a mislim još više građani Srbije. Dakle, kakva je razlika između jučerašnjeg dana, gde se ujedinila Narodna skupština, retko kao juče, oko toga da je juče omalovažena Narodna skupština, omalovaženi poslanici. Hajde što su poslanici, ali oni zastupaju neke građane. Kakva je razlika između jučerašnjeg dana i današnjeg? Isto se sve događa.
Mi imamo jednu farsu. Tobože, mi sada neka pitanja postavljamo, ministri će da odgovore na ona što im se sviđaju, a na ona pitanja koja im se ne sviđaju ili ne znaju odgovor ili je to možda politički neprofitabilno za njih trenutno i za njihove resore, neće ni da odgovore. Kao što neće ministarka omladine i sporta, a postavljeno je po Poslovniku pitanje pre tri meseca, i nije ona jedina koja neće da odgovori. Kakva je onda svrha ovakvih sednica?
A da slučajno ne pomislite da se nisam spremao za ovu temu, a to je statut Vojvodine, imam nekoliko pitanja. Zašto su razgovori o donošenju zakona kojima se nadležnosti sa državnih organa prenose na pokrajinske organe tajni? Zašto u ovoj zemlji ima i suviše tajni kada se radi o radu Vlade?
Samo da podsetim građane Srbije, slučaj Kovačević – tajno, zakon o prenosu nadležnosti na pokrajinske organe – tajno. Zašto nema javne rasprave o tome? Pregovori sa MMF – tajna.
Da li će ovim statutom Vojvodine ratni vojni invalidi žive na teritoriji Vojvodine biti pošteđeni ovog smanjenja od 25%? Šta je sa običnim narodom? Kakve koristi običan građanin ima? Da li znate kakve koristi, gospođo ministar? Ovaj koji je u Kovinu, tamo gde su lokalni izbori, do Beograda mu je trebalo 30-40 minuta, a sada mora da ide u Novi Sad ako, recimo, hoće da uzme recept ili neki lekarski nalaz. To je praktična korist od ovoga.
A da se vlasti ne dosete, želim da podsetim sve građane Srbije, iza svake politike, kakva god da je, krije se ekonomski interes. Ovde je ekonomski interes oligarhije i manjine u Vojvodini. Samo da vas podsetim na Federaciju BiH, onaj jedan drugi entitet, oni sada ne znaju jadni ni koliko imaju parlamenata, ni koliko ministara, ni koliko poslanika i potpuno su bankrotirali.
Dakle, gde su naši novci? Da li će svi građani Srbije da finansiraju vladu AP Vojvodine? Nekom je malo što je predsednik Izvršnog veća Vojvodine, sada hoće da bude i predsednik vlade Vojvodine. To su prave stvari na koje vi treba da odgovorite ovde.
Poštovana potpredsednice, pošto mi ni vi niste dali odgovor na neka pitanja, iako bi danas trebalo ministri da odgovaraju, ali verovatno ni vi ne znate i niko ne zna odgovor na pitanje – šta se dešava kad ministri neće da odgovaraju na pitanja? Koliko znam, glupih pitanja nema, ima samo pametnih odgovora, ali otprilike ovde nema pametnih odgovora na pitanja koja mi postavljamo.
Ovih dana vidimo da je aktuelna tema smanjenje broja ministarstava, administracije. Tobože smanjujemo broj ministarstava, a otvorićemo ih u Vojvodini. Želeo bih da mi neko kaže nešto o tome. Ako kažem samo jedan podatak, da u Ministarstvu omladine i sporta radi 500 ljudi, a u Ministarstvu infrastrukture samo 200 (kažem - samo 200, u odnosu na ovih 500), koliko će po vojvođanskim takozvanim budućim ministarstvima da radi ljudi?
Da gospodin Ljajić ne bi slučajno bio uvređen kako njega zaobilazim u ovim pitanjima, imam jedno pitanje za njega pošto je on predsednik Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom i naš specijalni tužilac, ili kako se već zove. Pre nekoliko meseci, gospodine ministre, vi ste, zajedno sa gospodinom Vukčevićem, pustili jedan podatak u medije, da je navodno gospodin Ratko Mladić u Beogradu, da se u vunenim čarapama šeta po stanovima.
Da li biste mogli nešto bliže o tome da nam kažete, koje su boje te čarape, da li su bele, crne, one vezane sa opancima, da li je vuna od kojih su ispletene te čarape možda sa Pešterske visoravni i tako slično?
Da ovo dalje ne bi ličilo na ovo što vi hoćete, da ministri odgovaraju na pitanja iz kafića (pre ove sednice sedeli ste sa ''vašim'' poslanicima), da i dalje ne bismo učestvovali u ovoj farsi, poslanička grupa NS će sa ogorčenjem napustiti ovo zasedanje, ovu sednicu Narodne skupštine, a ja vam dajem jednu poruku, kao Vladi i ministrima. Na pitanja na koja nećete da odgovorite ovde u Skupštini, pred narodnim poslanicima, verujte da ćete vrlo brzo odgovarati na ulicama. Mislim da vi to ne želite i niko to ne želi, ali vaše ponašanje će doprineti tome. Hvala lepo.