Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Neven Cvetićanin glasao

Neven Cvetićanin

Socijaldemokratska partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.