Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vesna Milekić glasala

Vesna Milekić

Socijaldemokratska partija Srbijeusvojen

za