MIRNA KOSANOVIĆ

Nestranačka licnost

Rodjena je 18. marta 1953. godine u Beogradu.

Završila je Pravni fakultet u Beogradu sa visokom prosečnom ocenom. Po zanimanju je advokat.

Od 1976. godine radila je u Trećem opštinskom sudu u Beogradu, a 1980. izabrana je za sudiju Prvog opštinskog suda u Beogradu. Za saradnicu odeljenja za upravu Saveznog suda izabrana je 1985. godine. Advokaturom je počela da se bavi 1994. godine, a 1997. je izabrana za zamenicu Gradskog javnog pravobranilaštva. Pravobraniteljka grada
Poslednji put ažurirano: 17.02.2017, 10:28

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 19.11.2013.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, članovi Ministarstva, uvažene kolege poslanici, uz sve uvažavanje razloga koje je dao ministar i članovi Ministarstva, a koje smo imali prilike da čujemo prethodno na Odboru za pravosuđe, a prethodno i na Odboru za ustavna pitanja, s obzirom na jučerašnju diskusiju i o potrebi da se proširi broj sudova, a moja diskusija se odnosila na sudove u Inđiji i Bajinoj Bašti. S obzirom na osetljivost materije i na hijerarhiju sudstva, moralo je da dođe i do ovog amandmana 2. na član 4, gde se tačka 21, a koja se odnosi na Viši sud u Sremskoj Mitrovici za područja Osnovnog suda u Rumi, Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, Osnovnog suda u Staroj Pazovi, Osnovnog suda Inđije i Osnovnog suda u Šidu, menja tako da glasi – Viši sud u Užicu za područje Osnovnog suda u Požegi, Osnovnog suda u Priboju, Osnovnog suda u Prijepolju, Osnovnog suda u Užicu, Osnovnog suda u Bajinoj Bašti.
Ovim amandmanom pridodat je u nadležnost Višeg suda u Sremskoj Mitrovici i Osnovni sud u Inđiji i nadležnost Višeg suda u Užicu, Osnovni sud u Bajinoj Bašti, s obzirom na to da je osnivanje ova dva osnovna suda predloženo u amandmanu na član 3. Predloga zakona.
Viši sud u Sremskoj Mitrovici bi trebao da bude za područje Osnovnog suda Inđije, a da Viši sud u Užicu bude za područje Osnovnog suda u Bajinoj Bašti. Ista rešenja predložili smo i za osnovna javna tužilaštva, ali pošto je to sadržina člana 9. o tome ćemo raspravljati kada bude na dnevnom redu član 9. Hvala na pažnji.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 19.11.2013.

Uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre, članovi Ministarstva, kolege poslanici, na član 9. smo podneli amandman iz razloga što je tačkom 52. Osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi predviđeno bez odeljenja u Inđiji, odnosno bez suda u Inđiji, pa bi tačka 56. trebala kao izmenjena da glasi da Osnovno javno tužilaštvo u Užicu za područje Osnovnog suda u Užicu i Osnovnog suda u Bajinoj Bašti, sa odeljenjem u Bajinoj Bašti.
Ovim amandmanom predloženo je da se u Inđiji i Bajinoj Bašti osnuju odeljenja za osnovna javna tužilaštva iz razloga što su amandmanom na član 3. Predloga zakona predložili osnivanje osnovnih sudova u ovim mestima, takođe i osnivanja odeljenja osnovnih javnih tužilaštava. U Inđiji i u Bajinoj Bašti je potrebno zbog velikih količina KI predmeta, odnosno istražnih predmeta i krivičnih predmeta, budući da ovaj Zakon o krivičnom postupku predviđa tužilačku istragu, što je novina, pa samim tim to znači da će tužilac morati da postupa na godišnjem nivou u nekoliko stotina predmeta. Iz tog razloga je neophodno da postoje i tužilaštva, osim predloga za postojanje sudova. Hvala.

Četvrta sednica, Drugog redovnog zasedanja, 18.11.2013.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, predstavnici Ministarstva, poštovane kolege poslanici, amandman je podnet na član 3. Predloga zakona o sedištima i područjima sudova, s tim što smo predložili da se tačka 58. menja tako da glasi da Osnovni sud u Staroj Pazovi ostane za teritoriju opštine Stara Pazova, a da se doda tačka 58a koja glasi da Osnovni sud u Inđiji bude za teritoriju opštine Inđija.
Takođe smo predložili da se tačka 63. menja tako da glasi da Osnovni sud u Užicu za teritoriju opštine Čajetina i za grad Užice bude, a da se posle člana, odnosno tačke 63. doda nova tačka 63a koja glasi – Osnovni sud u Bajinoj Bašti za teritoriju opštine Bajina Bašta.
Ovim amandmanom predložila sam osnivanje osnovnih sudova u Inđiji i Bajinoj Bašti. U Predlogu zakona za Inđiju Osnovni sud je u Staroj Pazovi sa sudskom jedinicom u Inđiji, a za Bajinu Baštu Osnovni sud je u Užicu sa sudskom jedinicom u Bajinoj Bašti.
Razlozi za Osnivanje osnovnog suda u Inđiji su sledeći. U 2009. godini, a pre izvršene reforme, Opštinski sud u Inđiji je u krivičnoj materiji imao ukupno 3.060 predmeta, u parničnoj 1.558 predmeta, u vanparnici 924, u izvršnoj 1.147, kao i 7.276 izvršnih predmeta. U periodu od 2010. do 2013. godine priliv predmeta je povećan. Sudska jedinica u Inđiji ima sedam sudija i 30 zaposlenih.
Inače, Opštinski sud u Inđiji je osnovan 1956. godine. Zgrada je sazidana 1965. godine i ima ukupno površinu od 1.250 metara i dva sprata u samom centru Inđije. Opština Inđija ima teritoriju od 384 kilometra, ima 49.000 stanovnika različite nacionalnosti koji su raspoređeni u 11 naselja.
Postoji nekoliko udruženja lica sa invaliditetom i sa posebnim potrebama. Stanovnici 10 naseljenih mesta morali bi do Stare Pazove da koriste dva prevoza, odnosno da presedaju u Inđiji, što je, sigurno ćete se složiti, vrlo neracionalno i za njih je to vrlo otežan pristup pravdi.
Što se tiče osnivanja Osnovnog suda u Bajinoj Bašti, činjenica je da je reč o osnovnim kriterijumima i desetogodišnjem proseku potrebnog broja sudija u Bajinoj Bašti, koji prelazi svakako broj od sedam sudija. Sudećih predmeta u 2008. godini, pre reforme, bilo je oko 2.500, a isti trend predmeta zadržan je i u 2010. do 2013. godine, mada se iz baze automatskog uvođenja podataka u Užicu ne može dobiti tačan podatak, s obzirom da ovu bazu Užice nije vodilo.
Kada je reč o dopunskim kriterijumima, Bajina Bašta zahvata površinu od 673 kilometra, ima 36 naselja, granična je opština sa Bosnom i Hercegovinom, a dužina granice je preko 100 kilometara. Ima 30.000 stanovnika. Poseduje odličnu funkcionalnu zgradu suda. Vrlo je važno da se kaže da su Osnovni sud u Užicu uz drugi Osnovni sud u Beogradu sudovi sa najvećim prosečnim prilivom. Nažalost, takva situacija je uticala na ažurnost u velikom broju predmeta u Osnovnom sudu u Užicu zbog čega Bajina Bašta trpi, odnosno građani Bajine Bašte trpe. Smatra se da bi podatke koje je dostavio opštinski sud u Užicu trebalo proveriti, a oni su vezani za ukupan broj, odnosno priliv predmeta u Bajinoj Bašti.
S obzirom da je u Predlogu zakona predviđeno osnivanje osnovnih sudova u Aleksincu, Brusu, Gradištu, Dimitrovgradu, Knjaževcu, Kuršumliji, Lebanu, Surdulici, Sjenici i Priboju, smatramo da su ovakva rešenja pozitivna. Smatramo da su građani ovih mesta svakako zadovoljni ovim predlogom, ali želela bih da istaknemo da Bajina Bašta ima u odnosu na njih veći priliv predmeta. U materijalnom smislu, ukoliko se osnuje osnovni sud u Bajinoj Bašti, sud u Užicu bi bio rasterećen, odnosno imao bi manje troškove za broj sudija koji bi bili u Bajinoj Bašti.
Stoga, molimo ministra pravde da proveri tačnost podataka, posebno podatke o prilivu predmeta, te da uvaži ove razloge koje smatramo da su osnovani da bi se sud u Inđiji i sud u Bajinoj Bašti osnovali kao osnovni sudovi. Hvala.