Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Mirna Kosanović glasala

Nijedan akt nije pronađen.