Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Mirna Kosanović glasalausvojen

za


usvojen

za