Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ivan Bauer glasao

Ivan Bauer

Socijaldemokratska partija Srbije