Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ivan Bauer glasao

Ivan Bauer

Socijaldemokratska partija Srbije

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao