Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zoltan Pek glasao

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara


usvojen

protiv


usvojen

protiv


usvojen

za

usvojen

Nije prisustvovao