Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Balint Pastor glasao

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara

usvojen

Nije glasao