Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Arpad Fremond glasao

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara

Nijedan akt nije pronađen.

Whoops, looks like something went wrong.