Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Karolj Čizik glasao