Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Radoslav Milovanović glasalausvojen

Nije glasala