Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radoslav Milovanović glasaousvojen

Nije glasao