Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nada Kolundžija glasala


usvojen

Nije glasala
usvojen

Nije glasala