Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nada Kolundžija glasala




usvojen

Nije glasala












usvojen

Nije glasala