Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nada Kolundžija glasala

Nijedan akt nije pronađen.