Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ljiljana Lučić glasala

usvojen

Nije prisustvovala