Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Jelena Trivan glasaousvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao