Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Jelena Trivan glasao
usvojen

Nije prisustvovao