Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vladimir Jovanović glasao

Vladimir Jovanović

Demokratska stranka

usvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao

usvojen

Nije glasao