Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Živojin Stanković glasao

usvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao