Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Živojin Stanković glasala

Nijedan akt nije pronađen.