Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Aleksandar Senić glasao

Aleksandar Senić

Demokratska strankausvojen

Nije prisustvovao