Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Borislav Stefanović glasao

Borislav Stefanović

Demokratska stranka

usvojen

Nije glasao