Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Borko Stefanović glasao

Borko Stefanović

Demokratska stranka