Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branislav Krekić glasao

Nijedan akt nije pronađen.