Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branislav Krekić glasao


usvojen

Nije prisustvovao