Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branislav Krekić glasao
usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao