Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branislav Krekić glasaousvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao