Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branislav Krekić glasao

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao