Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Branka Karavidić glasala

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka

usvojen

Nije glasala


usvojen

Nije glasalausvojen

Nije glasala