Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Branka Karavidić

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka

Pitanje

Nijedno pitanje nije pronađeno